Shadow

Co z tą strefą?

Aktualna sytuacja Strefy Aktywizacji Gospodarczej stała się jednym z tematów wiodących posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, które odbyło się 11 czerwca.
Strefa Aktywizacji Gospodarczej w Czerniejewie jest gotowa na przyjęcie inwestorów od października 2014 roku. Przygotowane tereny inwestycyjne to prawie 91 000 metrów kwadratowych (9 działek) z pełnym uzbrojeniem, m.in. infrastrukturą drogową, kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową, oświetleniem, infrastrukturą telekomunikacyjną i gazową. Próba zbycia działek w postaci przetargów podejmowana była aż siedem razy (31 marca 2015 r., 3 sierpnia 2015 r., 29 stycznia 2016 r., 9 maja 2016 r., 9 września 2016 r., 15 grudnia 2016 r., 27 marca 2017 r.). Niestety, nawet pomimo obniżenia ceny działek z 67 zł do 53 zł za metr kwadratowy, do ogłaszanych przetargów nie zgłaszał się żaden chętny inwestor. To wymusiło na władzach gminy konieczność „zmiany taktyki”; podjęto próbę zbycia działek za pomocą tzw. rokowań.
Pierwsze rokowania odbyły się w lipcu 2017 roku – bezskutecznie, dopiero drugie podejście w tej formie (zorganizowane 13 i 14 września 2017 roku) przyniosło pozytywny wynik. Z oferowanych dziewięciu, cztery działki zostały sprzedane producentowi folii pęcherzykowej oraz opakowań kartonowych. Następne próby zbycia pięciu pozostałych działek – ponownie w formie przetargu – odbywały się w lutym i kwietniu 2018 roku, a 13 lipca i 21 września 2018 działki próbowano zbyć na zasadzie rokowań. Te procedery nie przyniosły pozytywnego zakończenia. W tym roku pierwszy przetarg odbył się 18 kwietnia – też bezowocnie. Drugi przetarg zaplanowany został 30 lipca. Cena wywoławcza działek nie zmieniła się, nadal pozostaje na poziomie 53 zł netto za metr kwadratowy.
Podczas posiedzenia radni – członkowie komisji m.in. dopytywali, dlaczego inwestorzy, wstępnie wykazujący zainteresowanie działkami w Czerniejewie, w ostateczności nie decydują się na ich nabycie i co może być powodem trudności w sprzedaży tych gruntów. Rozmawiano także o działkach, które zostały już sprzedane, a na których (mimo wstępnych deklaracji nabywcy) dzisiaj nic się nie dzieje. – Mimo wcześniejszych zapewnień inwestora o tym, że możemy liczyć na to, iż w tym roku rozpocznie inwestycję, okazuje się, że znowu się te plany zmieniły. W chwili obecnej nie wiemy, jakie są konkretne zamiary inwestora co do tego. Dzisiaj m.in. deklarował, że jest nawet skłonny zbyć ten teren, więc jeśli ktokolwiek byłby zainteresowany tym terenem, to mam taką zgodę, żeby kontaktować te osoby z właścicielem tego gruntu, czy to pod kątem sprzedaży, czy dzierżawy – mówił Zbigniew Figas, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, dodając też, że ustalone z inwestorem w rokowaniach raty są spłacane w terminie.Radni zastanawiali się też, czy jeszcze można coś zrobić, by działki stały się dla potencjalnych inwestorów „bardziej atrakcyjne”. – My, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, wystąpiliśmy już o wszystko, o co mogliśmy, zapewniliśmy inwestorom dostęp do wszelkich możliwych mediów – powiedziała Eliza Tądrowska, kierownik Referatu Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, wymieniając m.in. energię elektryczną z możliwością rozbudowy sieci i postawienia dodatkowych rozdzielni, sieć wodno – kanalizacyjną, czy aktualne badania ppoż wszystkich hydrantów. – Proponujemy też pomoc w załatwieniu formalności, które pozwolą rozpocząć tę działalność, czyli oferujemy tzw. opiekę nad inwestorem. My z naszej strony wyczerpaliśmy już wszelkie możliwości. I już chyba nic więcej nie możemy zrobić… – podsumowała E. Tądrowska. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych przetargów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo.
KINGA STRZELEC