Shadow

CUW Powiatu Międzychodzkiego drogowskazem dla władz Powiatu Gniezno

Starosta powiatu międzychodzkiego Rafał Litke oraz dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Dariusz Nowak, spotkali się z Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego podczas wizyty studyjnej zorganizowanej w Gnieźnie 29 października.
Rozmowy pomiędzy włodarzami obu powiatów były odpowiedzią na niedawne spotkanie pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z samorządowcami Powiatu Międzychodzkiego, dotyczące funkcjonowania oraz organizacji Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie. Podstawowym celem rewizyty w Gnieźnie było określenie możliwości utworzenia podobnej jednostki organizacyjnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego,**która mogłaby przejąć obowiązki administrowania m.in. placówkami oświatowymi, przede wszystkim w obszarze zarządzania finansami i obsługi.
Wszystkie „za” i „przeciw” jednoznacznie wskazują, że powołanie CUW w Powiecie Gnieźnieńskim winno pozytywnie wpłynąć na wskaźniki finansowe powiatu. O tym, że sytuacja finansowa samorządu powiatowego jest bardzo trudna mówi się już od pewnego czasu. Powołanie CUW jest jednym z działań racjonalizujących wydatki powiatu. W spotkaniu roboczym, poświęconym w dużej mierze omówieniu dotychczasowych korzyści płynących z uruchomienia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie, udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na czele ze starostą gnieźnieńskim Piotrem Gruszczyńskim, Skarbnik Powiatu oraz dyrektorzy wydziałów gnieźnieńskiego starostwa. Wnioski płynące ze spotkania posłużą w przyszłości do opracowania koncepcji funkcjonowania CUW na terenie powiatu gnieźnieńskiego.Podobne rozmowy na samorządowym szczeblu Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego odbył kilka dni wcześniej między innymi z przedstawicielami Powiatu Średzkiego. (ojw)
**
**