Shadow

Czas podsumowań i planów

{CAPTION}
Podczas konferencji prasowej 17 stycznia w u Starostwie Powiatowym omawiano sytuację na rynku pracy podsumowując ubiegły rok oraz informując o planach Powiatowego Urzędu Pracy i Rady Rynku Pracy w tym roku. Informacje przekazały starosta powiatu gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Małgorzata Matczak.
Dyrektor PUP M. Matczak oprócz sprawozdania za miniony rok przedstawiła również zamierzenia urzędu pracy na 2017 rok. Natomiast starosta przyznała, że obecnie stopa bezrobocia spadła do 7,7 % i jest najniższą w historii powiatu (w kraju – 8,2, a Wielkopolsce – 5 %). W PUP zarejestrowanych jest 3849 osób w powiecie, a z prawem do zasiłku jest ich 525. – Zaktywizowaliśmy sporą grupę osób bezrobotnych w ramach różnych projektów. Możliwości w zeszłym roku były duże i każdy mógł znaleźć coś, co umożliwiłoby jemu powrót na rynek pracy – czy podjęcie zatrudnienia czy podniesienie kwalifikacji zawodowych. To najniższe bezrobocie od lat i mamy o 10 000 mniej w porównaniu z 2002 roku, kiedy mieliśmy ponad 13 000 osób bezrobotnych zarejestrowanych, a stopa bezrobocia sięgała 23,2 %. Jednak nie będziemy wydawali mniej funduszy na walkę z bezrobociem. Osoby, które pozostały w rejestrach posiadają coraz niższe kwalifikacje zawodowe. Bardzo trudno się je aktywizuje. Motywacja do podjęcia zatrudnienia jest praktycznie żadna. Zadania, które będziemy realizować w tym roku będą dla nas bardzo trudne. Wsparciem będą różne instytucje – ośrodki pomocy społecznej, urzędy gmin, firmy zainteresowane zatrudnieniem takich osób. W zeszłym roku największą formą aktywności zawodowej, gdzie skierowaliśmy najwięcej osób, były staże. Dodatkowo były także bony zatrudnieniowe, szkoleniowe, na zasiedlenie. Refundowaliśmy też wynagrodzenia dla młodych osób, których na rynku zatrudnienia jest najwięcej. Wspieraliśmy także osoby powyżej 50 roku życia – namawialiśmy pracodawców i refundowaliśmy częściowo wynagrodzenia dla tych osób, by zachęcić. Powstały 194 nowe firmy w różnych obszarach działalności. Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na założenie własnej firmy. W minionym roku otwierające się firmy to szerokie spektrum – od branży usługowej, transportowej, czy handlowej, po kancelarie prawnicze, przedszkola i gabinety lekarskie – podkreśliła. M. Matczak. Jak wskazała starosta gnieźnieński, B. Tarczyńska, swoją działalność kontynuuje w zmienionym składzie (pojawiło się 6 nowych nazwisk) Rada Rynku Pracy, w której znalazło się 13 osób: Krystyna Żok, Piotr Kujawski (radni powiatowi), Jerzy Chorn (Rada Miasta Gniezna), Stefan Pokładecki (Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości), Czesława Jasińska, Jarosław Ryczkowski, Jarosław Guziałek (reprezentujący związki zawodowe), Stefan Wojtaszek (Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Powiatowe w Gnieźnie), Ryszard Kupidura (Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych), Elżbieta Janiak (Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan), Sylwester Sip (Centrum Kształcenia Praktycznego), Maria Chwiałkowska-Grygiel (Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej „Dom”) oraz Mieczysław Baranowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie). – Zadania tej rady polegają na doradzaniu, w jaki sposób zaradzić bezrobociu. To między innym opiniowanie nowych kierunków w szkołach. Właśnie we wtorek odbyło się pierwsze posiedzenie i służyło tej ostatniej kwestii, a także rozdysponowano środki na ten rok. To kwota ponad 12 000 000 złotych, ale myślę, że ta suma zwiększy się w ciągu roku. Podobnie było w roku 2016. Wówczas wydaliśmy na aktywizację zawodową ponad 15 000 000 złotych. Do spadku stopy bezrobocia przyczyniły się działania Powiatowego Urzędu Pracy, ale również inicjatywy przedsiębiorców, którzy tworzyli miejsca pracy, a mieli wsparcie z programów, które realizowaliśmy w PUP – dodała starosta Beata Tarczyńska.
JAROSŁAW WALERCZAK