Shadow

Czerniejewo rozstało się ze „Światowidem”

Radni Miasta i Gminy Czerniejewo jednogłośnie zadecydowali o rozstaniu ze Stowarzyszeniem Światowid. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 24 kwietnia.
Decyzja czerniejewskich radnych dla nikogo nie powinna być zaskoczeniem. Przypomnijmy, pierwsze sygnały o chęci odejścia gminy Czerniejewo (ale i pozostałych czterech gmin członkowskich: Orchowa, Niechanowa, Witkowa i Trzemeszna) ze „Światowida” pojawiały się już ponad rok temu. Przedstawiciele poszczególnych samorządów wielokrotnie wskazywali na brak przejrzystości i transparentności w działalności stowarzyszenia, brak możliwości wglądu do dokumentacji, a także na brak odpowiedniej komunikacji z zarządem stowarzyszenia. Do tego doszła niepewna sytuacja finansowa „Światowida” i niepokojące informacje, napływające z różnych stron o jego zaległościach. Wszystkie te problemy i brak jakiejkolwiek reakcji ze strony przedstawicieli zarządu na prośby i apele samorządowców spowodowały, że gminy członkowskie zdecydowały się podjąć zdecydowany krok i złożyły zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
Zawiadomienie dotyczyło podejrzenia przestępstwa polegającego na nieprowadzeniu w okresie co najmniej od stycznia 2016 roku do października 2017 roku ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia Światowid i zostało złożone w Prokuraturze Rejonowej w Gnieźnie, jednak z racji tego, że siedziba stowarzyszenia znajduje się na terenie gminy Witkowo, zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej w Słupcy. Postępowanie w tej sprawie jeszcze trwa. Tymczasem w kwietniu rady gmin członkowskich (poza Orchowem, które taką uchwałę podjęło już wcześniej) podjęły uchwały w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia, w tym również Rada Miasta i Gminy Czerniejewo.
W uzasadnieniu do uchwały podjętej przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo Gmina Czerniejewo 24 kwietnia można przeczytać: „Na podstawie Uchwały Nr XXIII/124/2008 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czerniejewo do Stowarzyszenia Światowid w Łubowie, Gmina Czerniejewo przystąpiła do lokalnej grupy działania – Stowarzyszenia Światowid, w skład którego wchodziły wówczas okoliczne gminy. Przez ponad 10 lat członkostwa Gminy Czerniejewo w Stowarzyszeniu Światowid, Gmina aktywnie uczestniczyła w jego działaniach oraz za jego pośrednictwem korzystała ze wsparcia ze środków zewnętrznych. Pod koniec 2017 r. do gminy zaczęły docierać niepokojące informacje o sytuacji finansowej i organizacyjnej w Stowarzyszeniu. Ówczesny zarząd, pomimo wielu próśb członków Stowarzyszenia – szczególnie gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu, o złożenie rzetelnych sprawozdań na temat stanu finansów Stowarzyszenia Światowid, nie udzielał tych informacji. Kolejne walne zgromadzenia nie przynosiły rozwiązania, a do gmin zaczęły docierać informacje o zaciąganych zobowiązaniach od osób prywatnych, zajęciach wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjne wobec spółdzielni socjalnych, którymi administrowało Stowarzyszenie.
Sytuacja Stowarzyszenia uległa bardzo niekorzystnej zmianie, niezawinionej przez Gminę Czerniejewo, jak i pozostałe gminy członkowskie, szczególnie w sferze finansów i zobowiązań. W takiej sytuacji pozostawanie Gminy w Stowarzyszeniu jest niekorzystne i może rodzić obawy, co do odpowiedzialności w przypadku kontynuowania uczestnictwa w Stowarzyszeniu.” – Jest to dla mnie bardzo przykre, bo od samego początku zawsze byłem zwolennikiem tej organizacji i zawsze byłem tym, który bronił „Światowida”. Ciężko to mówić, ale nie widzimy na dzisiaj najmniejszego sensu bycia w tym stowarzyszeniu – mówił Tadeusz Szymanek, burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo.
Rada Miasta i Gminy Czerniejewo – po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Wspólną – uchwałę w tej sprawie przyjęła jednogłośnie, przy 13 głosach „za” (dwoje radnych było nieobecnych: Iwona Małecka, Halina Frejda).
KINGA STRZELEC