Shadow

Czterdzieści lat ROD im. Leszka Białego

Podczas obchodów 40-lecia Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Leszka Białego, zastępca prezydenta Miasta Gniezna Joanna Śmigielska wręczyła prezesowi ROD Marianowi Synorackiemu list gratulacyjny, a przedstawicielom ROD: Danucie Kubiś, Irenie Kuleczce oraz Teresie Nowakowskiej Medale Koronacyjne oraz sadzonki drzew i krzewów, które urozmaicą swoją bioróżnorodnością teren gnieźnieńskich ogrodów działkowych.
 W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli m.in. poseł Tadeusz Tomaszewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jacek Kowalski oraz radny miejski Stanisław Dolaciński i prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także działkowcy z rodzinami. Jubileusz był także okazją do wręczenia wyróżnień Polskiego Związku Działkowców oraz Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu. (inf. prasowa)