Shadow

Czy biblioteka i GOK w Niechanowie zostaną połączone?

Podczas niedawnej sesji Rady Gminy Niechanowo radni zajęli się kwestią zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo i Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie. Przewodnicząca RG Niechanowo Bożena Jaworska odczytała obszerne uzasadnienie do uchwały o zamiarze połączenia obu instytucji, wskazując na ewentualne skutki finansowe, organizacyjno-kadrowe oraz prawno-formalne.
Planowane jest między innymi pozostawienie obu placówek w dotychczasowych siedzibach, a nowa instytucja posiadać ma jednego dyrektora. Jak czytamy w uchwale: „W celu efektywnego wykonywania zadań własnych w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w dziedzinie kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania zamierza się połączyć z dniem 1 kwietnia 2021 roku samorządowe instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną w Niechanowie oraz Gminny Ośrodek w Niechanowie, dla których organizatorem jest Gmina Niechanowo. (…) Połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Niechanowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie. (…) Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii: Krajowej Radzie Bibliotecznej, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Bibliotece Publicznej Miasta i Powiatu z siedzibą w Kłecku. Upoważnia się Wójta Gminy Niechanowo do wystąpienia, po uzyskaniu opinii o wyrażenie zgody przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o połączenie instytucji kultury”. – Będzie między innymi ograniczona sfera, jeśli chodzi o kierownictwo (w sferze kierowniczej zmniejszona ma zostać liczba etatów do jednego dyrektora zarządzającego połączoną instytucją – przyp. red.), a jeśli chodzi o ofertę dla mieszkańców to zdecydowanie chcemy ją poprawić. Chodzi też o połączenie potencjału, jakim dysponuje biblioteka i GOK. Osoby zatrudnione w tych placówkach nie mogą stracić zatrudnienia, a tylko i wyłącznie jest mowa o stanowisku kierowniczym, dyrektorskim, gdyż przewidujemy tylko i wyłącznie jedną osobę do zarządzania połączonych instytucji kultury – biblioteki i GOK – powiedział Szymon Robaszkiewicz, wójt niechanowskiej gminy.
– Warto powiedzieć też o oszczędnościach dla gminy. To około 75 000 rocznie. Tyle zaoszczędzi gmina – akcentował radny Rafał Rekruciak. – Błąd jest już w samej nazwie, gdyż jest to Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo – poprawiła dyrektor biblioteki Małgorzata Trzaskowska i pytała: – Czy będę pracować nadal w tej bibliotece jako bibliotekarz? Czy będę miała miejsce pracy? – Nie jestem w stanie tego na chwilę obecną obiecać, muszę poprosić o uzasadnienie mecenasa w tej kwestii – postanowił wójt gminy. Przy 14 głosach za i jednym wstrzymującym się podjęto te uchwalę. JAROSŁAW WALERCZAK