Shadow

Czy jest potrzebny kurs MPK z Arkuszewa do Galerii Gniezno?

W zeszłym tygodniu na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Gniezna, przewodnicząca komisji Anna Krzymińska zaprosiła przedstawicieli rad osiedlowych, żeby radni mogli zapoznać się z ich codzienną działalnością i potrzebami poszczególnych dzielnic miasta. Jak się okazuje, na przykład mieszkańcom osiedla Arkuszewo brakuje bezpośredniego połączenia autobusowego MPK z Winiarami i szybko rozwijającym się kompleksem handlowym w tym rejonie.
W Gnieźnie funkcjonuje 12 rad osiedlowych. Na spotkanie z radnymi przybyli przedstawiciele tylko pięciu rad osiedlowych: Tysiąclecia, Winiar, Arkuszewa, Grunwaldu i Pustachowa – Kokoszki. Zabrakło przedstawicieli rady Stare Miasto, Kawiary – Osiniec, Dalki, Piekary, Skiereszewo, Konikowo i Róża. Przybyłych przedstawicieli rad osiedlowych powitała przewodnicząca A. Krzymińska, która powiedział, że takie spotkania są dla niej i dla radnych bardzo ważne, bo mogą w ten sposób dowiedzieć się jakie sprawy i potrzeby mają mieszkańcy poszczególnych osiedli i jakie najpilniejsze inwestycje są do zrealizowania na danym osiedlu. Pierwszy głos zabrał Mariusz Mądrowski, przewodniczący Rady Osiedla Tysiąclecie, który poinformował o zorganizowanych imprezach oraz spotkaniach integracyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców. Zawnioskował także do radnych o możliwość zmiany lokalizacji siedziby rady, która obecnie mieści się w piwnicy, w bloku przy ul. Budowlanych 26, ale jak podkreślił jest to nieciekawa lokalizacja i należałoby przenieść siedzibę rady w inne miejsce. Następnie o inicjatywach Rady Osiedla Winiary powiedziała jej przewodnicząca Elżbieta Jóźwiak, która poinformowała, że rada działa prężnie i zorganizowała w tym roku m.in. ferie zimowe dla dzieci, imprezę na powitanie wiosny, festyn na zakończenie roku szkolnego, festyn rodzinny, 28. bieg osiedla Winiary i zorganizuje jeszcze tradycyjne spotkanie opłatkowe dla dzieci niepełnosprawnych. Jak można wywnioskować w wypowiedzi przewodniczącej, największą potrzebą os. Winiary jest nadal niewystarczająca liczba miejsc parkingowych i chodniki w niektórych częściach osiedla. Kolejny głos zabrał Stanisław Stupczyński, przewodniczący Rady Osiedla Arkuszewo, który stwierdził, że mieszkańcy pozytywnie odebrali wykonanie nakładki na ul. Wierzbiczany, ale niepokoi ich fakt, że zbliża się przebudowa ul. Pod Trzema Mostami i zakładają, że ul. Wierzbiczany stanie się objazdem dla mieszkańców kierujących się w stronę południową miasta i ruchu samochodów ciężarowych, co spowoduje zniszczenie tej nakładki. Ponadto zwrócił uwagę, że nowa organizacja rozkładu jazdy MPK nie spełniła oczekiwań mieszkańców tej dzielnicy miasta, bo w weekendy ilość kursów została ograniczona, a największym mankamentem jest to, że nie ma bezpośredniego kursu z Arkuszewa na Winiary, a dalej do galerii handlowej i centrum handlowego, które w tym rejonie powstało. Dodał także, że rada zorganizowała szereg imprez w okresie świątecznym, ferie zimowe oraz wycieczki do Krakowa i Energylandii. O inicjatywach prowadzonych na os. Grunwaldzkim powiedział przewodniczący rady osiedla, a zarazem rady Jan Szarzyński, który przekazał, że byli m.in. na pokazach lotniczych i na wycieczce w Licheniu. O inwestycjach na os. Pustachowa – Kokoszki powiedział przewodniczący rady i radny Jerzy Chorn, który poinformował, że wkrótce będzie gotowe boisko sportowe ze środków budżetu obywatelskiego i że zostało wyremontowane oczko wodne, z czego mieszkańcy się cieszą. Za przybycie przedstawicielom rad osiedlowych podziękował zastępca prezydenta Michał Powałowski, który podkreślił, że jest to praca społeczna, bardzo ważna, ale którą dzisiaj mało kto chce wykonywać i to jest bardzo cenna inicjatywa, a przedstawiciele rad osiedlowych są łącznikiem pomiędzy mieszkańcami, a samorządem miejskim. (bk)**
**