Shadow

Czy w Gminie Niechanowo jest bezpiecznie?

Podczas minionej sesji Rady Gminy Niechanowo informację o bezpieczeństwie i porządku publicznym na terenie gminy wygłosił podkom. Mariusz Masłowski, komendant policji w Witkowie. Spada niedużo ogólna ilość przestępstw, ale rośnie ilość przestępstw typu kradzieże i oszustwa.
Jak na wstępie wyjaśnił podkomisarz, przedstawione statystyki są najbardziej istotne w jego ocenie, gdyż samych danych jest mnóstwo i ich część dla wiedzy radnych nie jest zbyt istotna. Komendant wyraził zadowolenie ze współpracy z władzami i instytucjami gminnymi. – Nie sposób tu nie wspomnieć o współpracy i kontakcie jednostki witkowskiej z władzami samorządowymi, przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, przedszkoli oraz pedagogów, bo siłą rzeczy nasze działania na wielu polach korelują ze sobą i są związane – zwracał się do radnych. M. Masłowski przedstawił dane za zamknięty już w statystykach rok 2017 i porównał go do wcześniejszego 2016. Kradzieży na terenie gminy w roku 2016 było 7, natomiast rok później tylko jedna. Statystyki odwróciły się w kierunku kradzieży z włamaniem. W 2016 – 1, w 2017 – 6. Oszustw w poprzednim roku było mniej niż rok wcześniej o trzy i zarejestrowano ich trzy. – Przy czym mam świadomość, że jest to nowa forma przestępczości, jeśli chodzi o oszustwa internetowe. Za pomocą internetu i innych środków komunikowania dochodzi do większej ilości czynów zabronionych. Może nie chodzi ściśle o Niechanowo, ale nasza jednostka w Witkowie odnotowuje zwiększoną ilość osób korzystających z serwisów ogłoszeniowych, dokonujących umów kupna sprzedaży, gdzie dochodzi do szeregu nieporozumień i oszustw – zauważa. Prawie nie występuje przestępstwo uszkodzenia mienia, gdyż dwa lata temu odnotowano jeden taki czyn, w roku ubiegłym żadnego. Pewien stały pułap utrzymuje się w przestępstwie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. W roku 2016 sześć osób straciło prawo jazdy, w roku minionym pięć. Dwa lata temu miały miejsce 4 wypadki drogowe, rok temu 5. Problemem w gminie są groźby karalne, które są przestępstwem. W obu ostatnich latach odnotowano po trzy takie zgłoszenia. Po jednym nieumyślnym spowodowaniu śmierci doszło w ostatnich dwóch latach. – Kwalifikujemy tutaj sygnały o tym, że ujawniono zwłoki i wtedy podejmujemy czynności, które są ukierunkowane by ustalić, jakie były przyczyny doprowadzające do takiego stanu rzeczy – precyzuje M. Masłowski. Do innych przestępstw ujawnianych na terenie gminy Niechanowo, komendant zaliczył także znęcanie się nad osobą najbliższą – taki przypadek w roku ubiegłym był jeden. Dwie osoby przyłapano na posiadaniu środków odurzających. W 2016 roku na terenie gminy odnotowano łącznie 48 przestępstw, rok później 42. – Jednak dominują czyny dotyczące mienia. Jest to wspólny katalog przestępstw, czyli kradzieże, kradzieże z włamaniami i oszustwa – wymienia podkomisarz. Samo Niechanowo jest względnie bezpieczne. – Nie odnotowujemy tutaj poważnych zdarzeń, np. obrażeń ciała. Są za to przestępstwa pospolite, aczkolwiek dotykające osoby, które stały się osobami pokrzywdzonymi – nie kryje M. Masłowski. Radni dopytywali m.in. o poprawę bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Cielimowo. Tam z ręcznym rejestratorem prędkości stają funkcjonariusze z Gniezna, jednak ich patroli jest zawsze za mało. Niestety, jak wyjaśnia komendant, by witkowscy stróże prawa mogli tam stać potrzeba odpowiednich szkoleń, a sami funkcjonariusze bardziej potrzebni są w innych rejonach gminy. Podkom. Masłowski zapewnił także, że problem osób nietrzeźwych, które śpią w okolicy sklepu w Cielimowie da się rozwiązać, jeśli lokalne środowisko będzie każdy taki występek zgłaszać. Cielimowo jest najdalej wysuniętym punktem, w którym działają witkowscy policjanci, co przy szczycie sezonu wakacyjnego w Skorzęcinie, nie zawsze pozwala im na bieżąco patrolować tę wieś. Stąd prośba o sygnały. ALEKSANDER KARWOWSKI