Shadow

Czyn społeczny w Żydowie

Dzień przed Świętem Pracy, 30 kwietnia Towarzystwo Przyjaciół Żydowa po raz kolejny zorganizowało akcję pod hasłem „Upiększamy nasze Żydowo”. Co roku mieszkańcy bardzo aktywnie angażują się w polepszenie i uatrakcyjnienie wizerunku miasteczka i okolic.
Tym razem miejscem prac były tereny przy parafii w Żydowie. Prace obejmowały m.in. przywrócenie porządku, regenerację trawnika przed plebanią czy poprawienie chodnika. Podziękowania otrzymali Łukasz Łyskawa za sprzęt i siatkę na krety oraz Tomasz Krawczyk z Cielimowa za ufundowanie ziemi. Bez nich praca byłaby o wiele trudniejsza. Słoneczna pogoda sprzyjała pracom. Był również czas na rozmowy, a na koniec uczestnicy chętnie częstowali się kiełbaską z grilla. Nowe mieszkanki gminy, przybyłe z terenów Ukrainy zrobiły barszcz, pierogi i zrazy. Wśród pracujących znaleźli się mieszkańcy Żydowa i okolicznych miejscowości, w sumie pomagało ponad 30 osób. TPŻ dziękuje wszystkim za zaangażowanie i z satysfakcją może powiedzieć, że zrobiony został kawał dobrej roboty. (obk)