Shadow

Dary przekazane podczas wigilii żołnierskiej

Akcja „Gniezno murem za polskim mundurem” została zakończona. We Włodawie, 21 grudnia podczas spotkania opłatkowego zorganizowanego przez 19. Lubelską Brygadę Zmechanizowaną oraz 2. Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej przekazane zostały zebrane podczas akcji dary.
Zostaliśmy zaproszeni na wigilię żołnierską do jednostki liniowej. Docierając na miejsce nie spodziewaliśmy się, że będziemy brali udział w tak bardzo doniosłym i oficjalnym wydarzeniu z władzami wojewódzkimi, powiatowymi i samorządowymi. Tam też przekazaliśmy nasze dary wraz z kartkami świątecznymi przygotowanymi przez uczniów jednej ze szkół podstawowych. Podziękowano nam mając na względzie, że dla żołnierzy największe znaczenie miał charakter symboliczny akcji, czyli mentalne wsparcie żołnierzy broniących naszych granic -tłumaczy Maciej Chosiński, organizator akcji. Paweł Kamiński dodaje: – Wiemy, że wśród żołnierzy i policjantów służących na granicy są gnieźnianie. Już w kilkanaście minut po ogłoszeniu akcji na facebooku dotarły do nas pierwsze podziękowania od żołnierzy, rodowitych gnieźnian. Były też telefony od rodziców służących na granicy żołnierzy. Kiedy natomiast nasz samochód wjeżdżał w strefę przygraniczną objętą stanem wyjątkowym, kontroli dokonywał policjant pochodzący z Gniezna. W zbiórkę włączyły się: Liga Patriotów oraz Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska. Celem akcji było okazanie poparcia dla wszystkich funkcjonariuszy, którzy często z dala od rodzin, z ogromnym poświęceniem pilnują naszej wschodniej granicy. Jak mówił jeden z żołnierzy, dla wszystkich funkcjonariuszy bezpośrednio przy granicy, ale także dla tych, którzy wspierają te działania na zapleczu, każdy gest wsparcia jest niezwykle istotny. Żołnierze czują, że nie są sami i że ich służba na granicy zapewnia bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców pogranicza, ale także i pozostałych części Polski. Niezwykła jest też postawa mieszkańców terenów przygranicznych. Mieszkańcy Włodawy, w której nastąpiło przekazanie zebranych podarunków, odwdzięczyli się służbom umieszczeniem wielu bilbordów i plakatów o treści „Polska murem za polskim mundurem”. Organizatorzy zbiórki dziękują wszystkim gnieźnianom, którzy włączyli się do tej akcji i ofiarowali naszym żołnierzom swój DAR SERCA. (inf. prasowa)
Fot. Rafał Jurke