Shadow

Dawne Kasyno pójdzie pod młotek

Cierpliwość władz miasta do popadającego w dewastację budynku po dawnym kasynie oficerskim przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie właśnie się wyczerpała. Budynek, który nie cieszył się od lat zainteresowaniem potencjalnych najemców, zostanie sprzedany w drodze przetargu.
O postępujących dewastacjach i próbach włamania do budynku dawnego kasyna informowaliśmy na łamach „Przemian” przed trzema tygodniami. Na początku sierpnia próbowano włamać się do niezagospodarowanego obiektu, wybijając w nim szyby oraz niszcząc drzwi. Obiekt został także ogołocony z części opierzeń i rynien. Jak przyznali wówczas urzędnicy, do dewastacji obiektu na przestrzeni lat dochodziło przynajmniej kilkakrotnie. Po ostatnim najemcy, który w budynku prowadził restaurację, minęło kilka lat, a obiekt nie cieszył się zainteresowaniem potencjalnych najemców. W związku z tym, że obiekt niszczeje – Urząd Miejski postanowił sprzedać nieruchomość. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ponad 900 m kw. Według informacji z Wydziału Mienia Komunalnego, potencjalny kupiec obiektu, będzie musiał dokonać w ciągu roku prac zabezpieczających i konserwatorskich, bowiem 3 sierpnia Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał stosowną, ostateczną decyzję, mającą na celu zatrzymanie dalszej degradacji zabytku. Nieruchomość wyceniono na 1 400 000 zł, lecz w związku, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, jego cena wywoławcza została obniżona o połowę, do 700 000 zł. Przetarg odbędzie się 31 października. (ak)