Shadow

Dębnica z nowoczesną salą i pracowniami

W czwartek, 27 września uroczyście świętowano oficjalne oddanie do użytku sali sportowej i pracowni specjalistycznych w odnowionej Szkole Podstawowej w Dębnicy. Burmistrz Adam Serwatka powitał wszystkich gości oraz całą społeczność SP w Dębnicy.
Za chwilę wejdziemy do starego, ale odnowionego budynku z 4 oddziałami. W nowej części znajdują się 4 pracownie specjalistyczne, zaplecze kuchenne, stołówka i świetlica, sala rehabilitacyjna i baletowa. Do tego dochodzi nowoczesna sala sportowa z zapleczem. Dopełnieniem tej inwestycji będzie budowa boiska wielofunkcyjnego. Uzupełnieniem jest też ścieżka rowerowa do Dębnicy. Ta infrastruktura posłuży nie tylko Dębnicy, ale również mieszkańcom okolicznych miejscowości – powiedział włodarz gminy, a po tym wystąpieniunastąpiło symboliczne przekazanie władzy w obiekcie. W tym symbolicznym akcie udział wzięli: wieloletni dyrektor tej podstawówki Janusz Stypa, nowa dyrektor SP w Dębnicy Katarzyna Grabiasz -Mosiek, A. Serwatka i przewodniczący RMG Kłecko Jan Borkowicz. – Inwestycja kosztowała ponad 8 000 000 złotych. Prawie 4 000 000 złotych były to fundusze unijne w ramach WRPO, a reszta to wkład własny gminy. Uczy się tu około 100 uczniów, a do dyspozycji mają nowoczesne i wyposażone sale dydaktyczne, stołówkę i świetlicę oraz dużą salę sportową – powiedział A. Serwatka, a po zwiedzaniu obiektu przyszedł czas na popisy sportowe i taneczne uczniów SP w Dębnicy. Podczas specjalnego programu artystycznego społeczność szkolna i rodzice podziękowali i pożegnali dyrektora J. Stypę. (jw)