Shadow

Deficyt miasta zwiększony o 460 tys. zł


W poniedziałek, 17 lipca odbyły się nadzwyczajne obrady Rady Miasta Gniezna w auli Gimnazjum nr 2 przy ul. Pocztowej. Na czas remontu Ratusza, do końca przyszłego roku radni będą obradować w Gimnazjum nr 2. Większością głosów radni przyjęli zaproponowane przez prezydenta Tomasza Budasza zmiany budżetowe i tym samym zwiększyli deficyt miasta o 460 tys. zł. Przeciwny był tylko radny Marek Zygmunt z „Samorządnych”.
Radnych ze zmianami budżetowymi zapoznała skarbnik Ewa Gawrych. Jak stwierdziła, wprowadza się do przychodów budżetu Miasta Gniezna „wolne środki” w wysokości 460 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków m.in. w wysokości 60 tys. zł na budowę parkingu przy cmentarzu św. Piotra, w wysokości 200 tys. zł na budowę parkingu przy ul. Świętokrzyskiej/Żuławy, w wysokości 50 tys. zł na opracowanie koncepcji budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie, w wysokości 150 tys. zł na zagospodarowanie terenu wokół jeziora Winiary, w wysokości 500 tys. zł na przebudowę chodników przy ul. Chrobrego, w wysokości 220 tys. zł na budowę parkingu przy ul. Żwirki i Wigury, w wysokości 65 tys. zł na budowę dróg wewnętrznych na os. Grunwaldzkim, w wysokości 58 tys. 866 zł na wzmocnienie nadproży okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i w wysokości 40 tys. 362 zł z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic w gimnazjach. Deficyt miasta zwiększył się o 460 tys. zł. Radni nie mieli większych uwag do zmian budżetowych oprócz radnego Marka Zygmunta, który powiedział, że o 460 tys. zł znowu zwiększy się deficyt budżetu. – Panie prezydencie, prosiłbym, żeby nie zwiększać deficytu o przeszło 50 tysięcy złotych za te nadproża okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, tylko zrobić je z tych kwot, które przeznaczył pan na iluminację tej szkoły i wtedy starczy na remont tych nadproży i dlatego będę przeciwny tym wydatkom i zmianom budżetowym – mówił radny Marek Zygmunt. Po krótkiej dyskusji radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian budżetu Gniezna na 2017 rok większością głosów: przy 14 za, 1 przeciwnym radnego Marka Zygmunta i 1 wstrzymującym się radnego Macieja Elantkowskiego. Ponadto radni przyjęli większością głosów uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Cierpięgi i Łąkowej, i uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Lazurowej oraz jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2017 roku”. W sesji nie uczestniczyli radni: A. Krzymińska, R. Niemann, K. Modrzejewski, M. Bartkowicz, J. Chorn, R. Karmoliński i M. Jagodziński. (bk)