Shadow

Deklaracja Ziemi Gnieźnieńskiej

W czwartek, 8 marca Marek Gotowała poinformował, że do najbliższych wyborów samorządowych w powiecie gnieźnieńskim przystępują w szerokiej platformie samorządowej koalicji, która będzie składała się ze stowarzyszeń samorządowych, których celem jest realizacja zadań będących po stronie samorządu.
Marek Gotowała poinformował, że będą występowali wspólnie jako Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z Gnieznem XXI, Gnieźnieńskimi Patriotami, Samorządnymi i Kukiz’15. – Będziemy występowali we wszystkich jednostkach samorządu na terenie powiatu, a więc do rady powiatu i do rad poszczególnych miast, w tym głównie do Rady Miasta Gniezna. Uzgodniliśmy, że będziemy występować pod wspólnym szyldem Gnieźnieńskie Porozumienie Samorządowe, w skrócie GPS – powiedział M. Gotowała. Dariusz Igliński natomiast dodał, że już wcześniej szli do wyborów z Gnieznem XXI, a kilka stowarzyszeń pod jednym szyldem to jest nowość na lokalnym rynku politycznym. – To jest nowość, że stowarzyszenia podejmują wspólną inicjatywę, wspólny program wyborczy, wspólne cele dotyczące m.in. poprawy w służbie zdrowia, poprawy w oświacie, rozwój szkolnictwa zawodowego i sprawy komunalne na poziomie miasta – zaznaczył D. Igliński. (bk)