Shadow

Diagnoza i oferta

Diagnoza współczesnych potrzeb lokalnego rynku pracy i stworzenie optymalnej oferty dostosowującej proces kształcenia do potrzeb pracodawców to główny cel konferencji zaplanowanej 12 września. Na temat „Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość szkolnictwa zawodowego i rynku pracy w powiecie gnieźnieńskim” uczestnicy konferencji będą dyskutować w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (ul. Słowackiego) od godziny 10.
Problem szkolnictwa zawodowego dotyczy całego kraju. Jeśli nie podejmiemy działań promujących szkolnictwo zawodowe, to liczba szkół w powiecie, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe zostanie zredukowana. Prowadzimy analizy, jak wybrnąć z tego kłopotu. Kierowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego złożyłem na ręce dotychczasowego dyrektora CKP – Sylwestra Sipa. Trzyletni okres ma spełnić nasze oczekiwania, które zostały przedstawione dyrektorowi CKZiU. Kryteria zostały jasno sprecyzowane. Przede wszystkim chodzi o budowanie relacji ze szkołami zawodowymi. Tu dochodziło do rywalizacji, a to CKZiU ma wspierać i działać na rzecz szkolnictwa zawodowego. Chciałbym, by dyrektor tego centrum wykazał się kreatywnością w budowaniu relacji z przedsiębiorcami, bo to oni tworzą miejsca pracy dla tych młodych ludzi, którzy przychodzą z nadzieją, że dostaną atrakcyjne zatrudnienie. W nowej jednostce nie kierujemy oferty tylko do młodych ludzi, ale chcemy dokształcać tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Sprowadzamy też osobę z zewnątrz, z innym spojrzeniem, ale bardzo dobrymi relacjami z Urzędem Marszałkowskim i tego, co związane jest z Poznaniem. Pewne doświadczenia przeniesione na grunt gnieźnieński dadzą nam dodatkową siłę do uzyskania celów, które są przed nami – przyznał P. Gruszczyński, starosta gnieźnieński.
– Będziemy wspierać ten projekt. Chcemy też zaproponować swoje formy, które mamy – szkolenia grupowe i indywidualne, bony szkoleniowe i Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Będziemy dopełniać tę propozycję. Około 50 przedsiębiorstw skorzystało już z KFS. Szkolenie zawodowe jest związane z rynkiem pracy i kto jest dobrze przygotowany zawodowo, daje sobie radę, znajduje zatrudnienie i dobre wynagrodzenie. Najczęściej teraz uzupełniamy w branży meblarskiej, budowlanej, hotelarskiej i gastronomicznej. Te branże się rozwijają i są atrakcyjne dla młodych ludzi – powiedział Jerzy Koczan, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie. Jak poinformował dziennikarzy Łukasz Kaszyński, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, wrześniowa konferencja skierowana jest do pracodawców i dyrektorów jednostek kształcących zawodowo: – Prezentować się będą zespoły szkół, które nadzoruje powiat. Powiatowy Urząd Pracy zorganizuje szkolenie dla pracodawców. W panelu dyskusyjnym dyrektorzy placówek kształcących w różnych zawodach będą do dyspozycji pracodawców. Myślę, że w dyskusji wypracujemy kolejne elementy, które pomogą w zrealizowaniu celu, by kształcenie zawodowe było wartościowe i efektywne. JAROSŁAW WALERCZAK