Shadow

Dialog na rzecz gospodarki powiatu


W czwartek, 2 marca w auli gnieźnieńskiego I Liceum Ogólnokształcącego zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja dotycząca dialogu na rzecz gospodarki powiatu gnieźnieńskiego. Jej tematem przewodnim będzie szkolnictwo zawodowe a rynek pracy. Potrwa ona od godziny 10 do 13, a organizatorami są: Starostwo Powiatowe, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Partnerem generalnym jest Bank Zachodni WBK. Przybędzie także delegacja z niemieckiego powiatu Teltow-Flaeming.
Dialog jest potrzebny i będzie on między różnymi grupami odpowiedzialnymi za rozwój naszego powiatu. Zależy nam przede wszystkim na dialogu z przedsiębiorcami, samorządowcami i tymi osobami, które odpowiedzialne są za oświatę na danym terenie. Chcemy wypracować działania dające nam osiągnięcie celu nadrzędnego, czyli że szkolnictwo zawodowe będzie gwarantowało i wspomagało rynek pracy. Dobry zawód na rynku pracy, to jest to, w co młody człowiek powinien być uzbrojony rozpoczynając dorosłe życie. Z tym obecnie nie jest najlepiej, ponieważ szkolnictwo zawodowe było przez bardzo długi czas traktowane, jako coś gorszego – tłumaczyła Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. SylwesterSip, dyrektorCKP dodał: – Chcemy uzyskać informacje, czegooczekująpracodawcy, co mają do powiedzenia samorządy, czego oczekują dyrektorzy szkół. Zmieniasięświadomość dotycząca szkolnictwa zawodowego i to zmienia się na korzyść. – Bierzemy w tym spotkaniu udział, ponieważ jest to dialog na rzecz gospodarki powiatu, ale także gospodarki rozumianej szerzej. Jako bank jesteśmy elementem systemu finansowego. Na co dzień mamy wiele wspólnego z gospodarką poprzez obsługę przedsiębiorstw i jednostek samorządowych, czy innych organizacji i opinie, które słyszymy jednoznacznie wskazują, że szkolnictwo zawodowe jest bardzo ważnym elementem kształtującym gospodarkę – powiedział Przemysław Strzyżewski z BZ WBK. Stefan Pokładecki, starszy cechu stwierdził, że wykształcenie zawodowe pozwala, by człowiek pracą własnych rąk i umysłu mógł zapracować na swój dobrobyt. Jeśli potrafi być już niezależny, to jego postępowanie będzie dojrzałe. – W latach 90. niszczono szkolnictwo zawodowe w kraju. Licea profilowane, które miały kształcić ludzi na wyższym poziomie, tak naprawdę zrobiły krzywdę, ponieważ ani nie kształciły intelektualistów, a także odebrały możliwości zawodowe tym, którzy wcześniej mogli skorzystać z kształcenia zawodowego w zawodówkach, przy rzemieślnikach czy w przyzakładowych szkołach – dodał S. Pokładecki. Maria Suplicka przybliżyła planowane inwestycje w CKP, a wicestarosta Jerzy Berlik zwrócił uwagę na konieczność zmiany, „odczarowanie” złego wizerunku szkolnictwa zawodowego.
JAROSŁAW WALERCZAK