Shadow

Diament i złoto w małżeństwie


– Minęło kilkadziesiąt lat od chwili, kiedy połączyliście swój los. Kiedy wiedzeni uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieliście sobie „tak” i włożyliście obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Z Waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską. Z okazji jubileuszu złotych i diamentowych godów składam Państwu najserdeczniejsze gratulacje: za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej wspólnej drogi życia oraz za tak duży wkład pracy i serdecznych uczuć w dobre wychowanie dzieci – m.in. powiedziała Alicja Wentland, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Witkowie. Wasza małżeńska codzienność, pracowitość trud i poświęcenie zostały docenione przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej czego wyrazem jest przyznanie medali Za długoletnie pożycie małżeńskie. Jesteście wzorem dla przyszłych pokoleń. To wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, to okazja do dokonania podsumowań i refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. Ten czas to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla wszystkich. (…)