Shadow

Diamentowy jubileusz „Łosia”

Początek listopada zapisze się w historii Koła Łowieckiego nr 90 „Łoś” w Witkowie jako jeden z najważniejszych i na zawsze pozostanie w pamięci jego członków, bowiem w tym dniu świętowali kilka okazji. Celebrowali 60. rocznicę powstania koła, poświęcenie sztandaru, które jest uhonorowaniem działań wielu pokoleń myśliwych w utrwalaniu tradycji łowieckich i pracy na rzecz ochrony ojczystej przyrody oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej, która zostanie zamontowana przy dawnej leśniczówcew Radolinie, miejscu spotkań myśliwych. Dodatkowej świetności nadał fakt uhonorowania koła najwyższym medalem łowieckim „Złomem”.
Nie zabrakło gości na uroczystości, którymi byli m.in. senator Robert Gaweł oraz przedstawiciel posła Pawła Arndta oraz byłego posła Tadeusza Tomaszewskiego, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, organizacji łowieckich, służb mundurowych i edukacji, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz rodzin myśliwych. Zebrani uczcili także tych, którzy „odeszli do krainy wiecznych łowów”. Udział wzięli również byli członkowie koła i sympatycy łowiectwa. Ponadto poczty sztandarowe organizacji łowieckich, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Powidza. Spotkanie rozpoczęło się mszą św., hubertowską, w kościele pw. św. Mikołaja w Witkowie celebrowaną przez księży proboszczów z Witkowa i Ostrowitego Prymasowskiego, którzy poświęcili sztandar oraz tablicę pamiątkową. Następnie uczestnicy ceremonii przemaszerowali ulicami Witkowa do Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka, gdzie odbyła się dalsza część gali. Po wbiciu symbolicznych „gwoździ” przez darczyńców nastąpiło przekazanie sztandaru. Tego zaszczytu dostąpił Roman Bąk, prezes jubileuszowego koła od Zbigniewa Zielińskiego, przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu, który również odznaczył koło medalem łowieckim „Złom”, przypinając go do szarfy na sztandarze. Był także czas na wręczenie medali i odznak dla myśliwych i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Powidza. Srebrny medal zasługi łowieckiej otrzymał Ryszard Szambelan, Brązowy medal zasługi łowieckiej otrzymali: Patryk Julkowski, Mirosław Czkalski i Marian Musielski. Medal Za zasługi w rozwoju wielkopolskiego łowiectwa otrzymali: Roman Bąk, Cezary Wijata, Andrzej Pinczek i Zygmunt Wareńczak. Odznaki za zasługi dla łowiectwaprzyznano: Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu z Powidza – Grażynie Niedzielskiej, Justynie Stasiak i Magdalenie Kopciuch. Myśliwi i goście zostali obdarowani okolicznościowymi upominkami. W programie był również koncert muzyki myśliwskiej. Goście mogli również obejrzeć wystawę łowiecką prezentująca ciekawe trofea zwierzyny łownej. Całość zakończył poczęstunek myśliwski. EWA SOCHA