Shadow

Dni Lasu z lipami w tle

Szefostwo Lasów Państwowych, leśnicy, parlamentarzyści, władze powiatu i miasta, służby mundurowe i duchowieństwo spotkali się najpierw w gnieźnieńskiej katedrze, by tu zainaugurować Dni Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, a uroczystość połączono z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-leciem powstania wielkopolskiego. Początkowo zamierzano posadzić z tej okazji 5 lip na terenie przy katedrze, w miejsce 200-letnich drzew zniszczonych przez nawałnicę w sierpniu ubiegłego roku. Na to jednak nie wyraził zgody Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu
Zamiast 5 lip na Wzgórzu Lecha, posadzono 3 lipy przy Prymasowski Seminarium Duchownym, gdyż właśnie tam, do Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej udali się po mszy świętej uczestnicy sobotniej (21 kwietnia) uroczystości. Podczas koncelebrowanej mszy świętej ksiądz kanonik Jan Kasprowicz, proboszcz parafii przy Bazylice Prymasowskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP zaakcentował: – To powrót do tradycji z lat międzywojennych, gdy powstawała Rzeczpospolita po latach niewoli. To wracanie do tamtych lat, gdy w zwyczaj weszło sadzenie lip. To miejsce zostało specjalnie wybrane, gdyż Nadleśnictwo Gniezno to najbardziej dotknięty przez kataklizm obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, gdzie zostało zniszczone aż 30 procent lasów w tym nadleśnictwie. Idea sadzenia nowych drzew wpisuje się w symboliczne odnowienie tego obszaru, wskazując na olbrzymi wysiłek, trud i zaangażowanie leśników w odtwarzanie zasobów leśnych. Rafał Śniegocki, naczelnik Wydziału Edukacji i Promocji RDLP w Poznaniu dodał natomiast: – Pierwsze Dni Lasu odbyły się w 1933 roku, kiedy sadzono lipy wolności. Obecnie nawiązujemy do tej historii. Odbudowa lasów po huraganie w tym rejonie potrwa kilka lat. Leśnicy cały czas sprzątają teren. Jednak największym problemem związanym z ingerencją człowieka, z którym borykamy się na co dzień, to zaśmiecanie lasów. Przez różne formy edukacji ekologicznej podnosimy świadomość w tym zakresie. Z uwagi na projekt rewitalizacji placu przed katedrą nowe lipy nie zostaną posadzone przed bazyliką, a przy seminarium duchownym. Za wcześnie jest, by sadzić tu drzewa, a w związku z tym musieliśmy zmienić lokalizację i posadzimy 3 symboliczne lipy przy seminarium. Wojewódzki Konserwator Zabytów nie wyraził zgody, by posadzić nowe drzewa w miejsca tych, które rosły przy katedrze. Przy seminarium posadzono zatem trzy, trzymetrowe lipy. Sadzili je między innymi: dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny, dyrektor regionalny LP Tomasz Markiewicz, poseł Zbigniew Dolata, starosta gnieźnieński Beata Tarczyńska, ksiądz kanonik Jan Kasprowicz oraz ksiądz Wojciech Rzeszowskiego, dyrektor CEF AG. – To ogromne święto leśników, ludzi ciężko pracujących, z których jesteśmy dumni. Na co dzień nie słyszymy zbyt często o tym, co robią i jak ważną wykonują pracę. Gospodarka leśna od lat 90. prowadzona jest w oparciu o ustawę o lasach państwowych, która tę gospodarkę uspołecznia. Usługi czy produkty i środki pozyskane z ich sprzedaży powodują, że Lasy Państwowe są jednostką samofinansującą się oraz przekazują swoje środki na cele związane z ochroną przyrody – podkreślił Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP w Warszawie. Seminarium w CEF AG połączone z częścią artystyczną i wręczeniem odznaczeń zakończyło obchody Dni Lasu w Gnieźnie. JAROSŁAW WALERCZAK