Shadow

Dobre wieści dla petentów wydziału komunikacji

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął decyzję o uruchomieniu bezpośredniej obsługi klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchy Drogowego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (od 18 maja). To realizacja potrzeb mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego.
Otwarcie na bezpośrednią obsługę musi odbywać się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo pracownikom i klientom.Jak poinformował Mariusz Mądrowski z Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, któremu podlega wspomniany wydział, wydział będzie otwarty w takich godzinach, w jakich funkcjonował przed wprowadzeniem ograniczeń związanych z koronawirusem, czyli w poniedziałki od godziny 7.30 do godziny 17, a w pozostałe dni od 7.30 do 15. – Petenci będą wchodzili do wydziału innym wejściem, przez boczne wejście za salą sesyjną, przez wewnętrzny dziedziniec starostwa. Osoby do wydziału będzie wprowadzał pracownik „komunikacji”, który sprawdzi komplet dokumentów, by wszystko przebiegło sprawnie. W czasie przed wprowadzeniem ograniczeń obsługiwaliśmy około 300 petentów, obecnie około 100, a od poniedziałku chcemy, by była to liczba od 150 do 200 dziennie. Mają na to wpływ normy dotyczące odstępu klienta od klienta, dlatego zamknięte zostaną niektóre okienka – powiedział Mariusz Mądrowski.
Warto również odnotować, że obowiązek zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów został przedłużony z 30 do 180 dni i tak będzie do końca tego roku. Wojciech Krawczyk, dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchy Drogowego potwierdził, że wydział powraca do sytemu pracy jaki był wcześniej. – Petent zostanie przez nas bezpośrednio obsłużony. Zachowujemy wszystkie normy i zasady bezpieczeństwa. jednocześnie na sali, gdzie rejestrujemy samochody będzie mogło przebywać 7 osób. Petenci będą wchodzić pojedynczo, a oczekiwać będą na wspomnianym wewnętrznym placu urzędu starostwa. Oczekujący na dziedzińcu będą mieli widoczny wyświetlacz, który pokaże numer osoby, której sprawa jest aktualnie załatwiana w sali. Rejestratorzy też będą musieli zachować odstęp 2 metrów od klienta. Bilet będzie można pobrać przy drzwiach od strony dziedzińca. Chcemy zwiększyć liczbę obsługiwanych osób. Ten wydział był zawsze „frontowy”. Kierowcy nie muszą obawiać się o to, że na przykład dowody rejestracyjne nie są ważne, prawo jazdy czy badania lekarskie dla kierowców zawodowych. One posiadają ważność do ogłoszenia zakończenia epidemii (w 60 dni po wspomnianym ogłoszeniu – przyp. red.). Główne nasze zadania to rejestracja pojazdów, prawa jazdy, wydawanie dowodów rejestracyjnych, licencje na prowadzenie transportu. Wpływa dużo wniosków dotyczące zbycia i nabycia pojazdów. Zdarzały się, niestety błędy we wnioskach i brakowało pełnej dokumentacji, to wydłużało obsługę petenta – powiedział Wojciech Krawczyk.
Dodajmy, że w kwestii dotyczącej opłat w wydziale komunikacji klienci proszeni są o dokonywanie wpłat za pomocą karty płatniczej lub okazanie dokumentu wpłaty bankowej. JAROSŁAW WALERCZAK