Shadow

Dobry klimat dla OZE w starostwie


W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, w miniony piątek, 2 czerwca Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, wspólnie z firmą Asket zorganizowało spotkanie pn. „Dobry klimat i czysta energia dla regionów”.
Głównym celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie konieczności dokonania redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza – informujeJerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński. – Za sprawą tej, a także podobnych inicjatyw, Powiat Gnieźnieński zamierza zachęcić mieszkańców do korzystania z nowoczesnych technologii ograniczających ilość emisji zanieczyszczeń. Co równie istotne, chcemy w aspekcie propagowania OZE zwracać także uwagę na potrzebę wspierania zrównoważonego systemu rolnictwa – dodaje wicestarosta J. Berlik. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie, która wysłuchała prelekcji na temat możliwości wykorzystania OZE dla ochrony klimatu, wygłoszonej przez przedstawicieli firmy Asket: Joannę Wachulską i Adama Chrósta. Podsumowujący spotkanie konkurs przeprowadziła Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Całość przedsięwzięcia uświetnił pokaz produkcji brykietu. Spotkanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia „Propagowanie edukacji ekologicznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w zakresie ochrony środowiska, przyrody i klimatu, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i promocja OZE.” (ojw)