Shadow

„Dobrzy samorządowcy nie narzekają na Polski Ład”

W piątek, 5 listopada w biurze posła Zbigniewa Dolaty z Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasową, na którą parlamentarzysta zaprosił tylko czterech z jedenastu włodarzy z gmin powiatu gnieźnieńskiego. – Zaprosiłem czterech wójtów dlatego, że taki akurat był pomysł na tę konferencję prasową. Nikt nie jest wykluczony. Wszystkie samorządy na terenie naszego powiatu otrzymały wsparcie finansowe. To jest najlepszy dowód na to, że nie ma tutaj żadnych politycznych kalkulacji – tłumaczył poseł Z. Dolata. W konferencji na zaproszenie posła udział wzięło czterech wójtów: Andrzej Łozowski z Łubowa, Artur Hańczak z Mieleszyna, Tadeusz Bąkowski z Kiszkowa i Szymon Robaszkiewicz z Niechanowa. Poseł Dolata na początku przekazał, że z Polskiego Ładu w pierwszym naborze wniosków rozdysponowano pomiędzy samorządy 23 mld zł, a z tego do Wielkopolski trafiło 2 mld zł. – To jest największy w historii Polski program modernizacyjny, który był podyktowany problemami gospodarczymi wywołanymi przez pandemię i lockdown. Polska gospodarka z tych problemów wyszła obronną ręką, bo jako jedyny kraj w Europie już odrobiliśmy te straty związane ze spowolnieniami gospodarczymi. Chodzi jednak o to, żeby rozwój gospodarczy Polski jeszcze zdynamizować i żeby rozwój był równomierny tzn., żeby nie było takiej sytuacji, że rozwijają się tylko duże ośrodki miejskie, ale żeby rozwijały się również gminy wiejskie, gdzie budżety po stronie wydatków inwestycyjnych są bardzo ograniczone. Wiele gmin z takimi zadaniami nie poradziłoby sobie, a tam też mieszkają Polacy i tam też są oczekiwania związane z poprawą jakości życia, która w dużych miastach jest lepsza niż na terenach wiejskich i chodzi o to, żeby te dysproporcje zminimalizować. Chcemy te działania wspierające samorząd kontynuować i jest to zapowiedź kolejnych naborów wniosków w ramach Polskiego Ładu i te wszystkie projekty, które teraz wpłynęły z samorządów, a które nie zostały zaakceptowane, będą mogły być ponownie rozpatrzone – wyjaśnił poseł. Wójtowie mówią, że Polski Ład pozwala na wyrównywanie szans Poseł zaznaczył, że wszystkie gminy otrzymały wsparcie finansowe i nie ma żadnych kalkulacji politycznych co do zaproszenie akurat tych czterech wójtów. Trzeba jednak przypomnieć, że właśnie w tych czterech gminach w wyborach parlamentarnych w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najlepszy wynik. Ponadto przyznanie tak wysokich środków finansowych na inwestycje tak małym gminom pokazuje, że PiS najprawdopodobniej w tych społecznościach będzie szukał głosów w kolejnych wyborach. – Reprezentuję najmniejszą gminę w powiecie, niespełna czterotysięczną dysponującą skromnymi środkami finansowymi. Z punktu widzenia mieszkańców gminy i moim to bez precedensowa wielkość dofinansowania na cele inwestycyjne. My mamy wiele projektów gotowych do realizacji. Świadomi tego, jakie są ograniczenia właśnie jeśli chodzi o skanalizowanie naszej gminy, gazyfikację, drogi składaliśmy różne projekty, jednak priorytet, który sobie założyliśmy do realizacji to była kanalizacja o kolejne największe sołectwa i przy tym modernizacja oczyszczalni ścieków. Napisaliśmy wnioski i byliśmy w kontakcie z panem posłem Dolatą i jest mi miło powiedzieć, że te wszystkie starania i rozmowy zakończyły się sukcesem. Ja i mieszkańcy cieszymy się z punktu widzenia najmniejszej gminy, że zostały zauważone potrzeby tych najmniejszych, bo na tym polega wyrównywanie szans – podkreślił wójt A. Hańczak. Wójt Kiszkowa zauważył, że głównym zadaniem samorządu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ale też tworzenie dobrego klimatu i dobrej infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości. – Bardzo się cieszę z tego dofinansowania. Dwa lata temu zaplanowaliśmy przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Kiszkowie, przygotowaliśmy dokumentację projektową licząc na to, że uda nam się pozyskać niezbędne środki by taką inwestycję zrealizować. Koszt naszego zadania to około 17 mln zł, przeszło 9 mln zł mamy przyrzeczone z Nowego Ładu, z czego cieszą się mieszkańcy, bo ta oczyszczalnia wymaga przebudowy. A o kolejne rozdania obóz rządzący może być spokojny. Potrzeby naszych mieszkańców są tak olbrzymie, że każde środki, które będą przeznaczone na pomoc dla gmin na zadania inwestycyjne wykorzystamy co do złotówki – zapewnił wójt T. Bąkowski. Wójt Łubowa, którego gmina otrzymała największe wsparcie poinformował, że zostanie wybudowane rondo, które rozwiąże problemy komunikacyjne w strefie gospodarczej. – W poprzedniej kadencji wybraliśmy się z panem posłem do Wałbrzycha, żeby założyć strefę na gruntach skarbu państwa i udało się utworzyć strefę w Fałkowie. Potem dzięki wnioskowi do OSI udało się ją uzbroić, ale nie spodziewaliśmy się, aż tak dużego zainteresowania. I teraz bez ronda po drugiej stronie strefy nie byłoby szans, żeby zlokalizowały się firmy, a one w tej chwili projektują, wchodzą na wiosnę z budową i będzie pod dachem około 14 hektarów. W związku z tym uzyskaliśmy od GDDKiA zgodę na posadowienie ronda, złożyliśmy dokumentacje i wniosek, i otrzymaliśmy prawie 10 mln zł na realizacje tego obiektu. W tej chwili jesteśmy gotowi tą strefę powiększyć o kolejne 60 hektarów. Będzie to możliwe dzięki zainstalowaniu ronda po stronie strefy, czyli komunikacja będzie odbywała się po drugiej stronie i nie będzie problemem dla mieszkańców – zaznaczył wójt A. Łozowski. Natomiast wójt gminy Niechanowo jest zadowolony, że zostaną wyremontowane budynki oświatowe. – Gmina Niechanowo stała się także beneficjentem tak dużych środków i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Tym bardziej, że gmina wcześniej składała już nie pierwszy raz wniosek na inwestycję termomodernizacji budynków oświatowych i cieszę się bardzo, że dzięki tym priorytetom, które założył rząd zostanie to zrealizowane. Nie byłoby nas stać na zrealizowanie tak dużej inwestycji i bardzo dziękujemy, że zostaliśmy docenieni, nasz wniosek uzyskał aprobatę i będziemy przygotowywać kolejne nabory, aby te najważniejsze priorytety oświatowe realizować – wyjaśnił wójt Sz. Robaszkiewicz. Nie wszystkie samorządy są jednak zadowolone z wielkości otrzymanych środków na inwestycje, do czego krytycznie odnieśli się włodarze Miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. – Samorządy otrzymały środki na niezwykle ważne zadania, łącznie na terenie naszego powiatu blisko 62 mln zł. Ja byłem zdziwiony niektórymi tytułami jak „Polski Ład w bezładzie” czy „Powiat Gnieźnieński traci na Polskim Ładzie”. Każdy by chciał tak stracić. Ja też chciałbym tak stracić, żeby dostać kilka milionów złotych. Można to potraktować jako koncert życzeń i wpisać wniosek na miliard złotych, albo na dwa miliardy, ale trzeba oczywiście poruszać się w granicach rozsądku i wiedzieć, że z tego programu mają skorzystać wszystkie jednostki samorządowe w całej Polsce. Te wnioski muszą być po pierwsze realne, a po drugie muszą odpowiadać na prawdziwe potrzeby mieszkańców – stwierdził poseł. Dalej mówił, że samorządy powinny prawidłowo zdiagnozować potrzeby mieszkańców. – Nasz powiat uznał i nie chcę tu być krytyczny, że priorytetowe jest zmodernizowanie kolejki wąskotorowej. Jestem zdziwiony, że ktoś tak ocenił potrzeby mieszkańców naszego powiatu. Jeśli na to zadanie miałoby pójść 34 mln zł to uważam, że są ważniejsze, codzienne potrzeby mieszkańców w naszym powiecie. Duży szacunek dla panów wójtów, że zdiagnozowali te potrzeby właściwie i są to zadania, które będą generowały rozwój gospodarczy naszego regionu. Uważam, że dobrzy samorządowcy nie narzekają na Polski Ład. Dobrzy samorządowcy widzą, że jest to wielka szansa na rozwój ich gmin i powiatów, a przede wszystkim na poprawę warunków życia mieszkańców, a każdy dobry gospodarz to ma przede wszystkim na względzie. Zachęcam wszystkich samorządowców do tego, aby w tych kolejnych naborach bardzo uważnie analizować te potrzeby i pisać po pierwsze takie wnioski, które są realne, a po drugie najważniejsze potrzeby. I to jest nasz główny cel i w tym kierunku zmierzamy, będziemy konsekwentnie te programy związane z tym wielkim zadaniem jakim jest Polski Ład realizować – zapewnił poseł. Poseł Dolata tłumaczy, dlaczego zaprosił tylko czterech wybranych wójtów? Zaprosiłem czterech wójtów dlatego, że taki akurat był pomysł na tę konferencją prasową. Nikt nie jest wykluczony. Wszystkie samorządy na terenie naszego powiatu otrzymały wsparcie finansowe. To jest najlepszy dowód na to, że nie ma tutaj żadnych politycznych kalkulacji. Wszędzie żyją Polacy, wszędzie są potrzeby jest tylko kwestia dobrego ich zdiagnozowania. Będą kolejne nabory i ja mam nadzieję, że pozostali samorządowcy też będą aktywni w zabieganiu o środki dla swoich gmin, powiatów i ja jestem otwarty na każdego. Chętnie zorganizuję takie konferencje prasowe z kolejnymi samorządowcami, a mam taki plan. Mogę zdradzić, że chcę po raz kolejny być na posiedzeniach rad wszystkich jednostek samorządu terytorialnego nie tylko na terenie naszego powiatu. Wszędzie gdziekolwiek jestem, rozmawiam o potrzebach mieszkańców i samorządowców i staramy się na te potrzeby odpowiadać – zakończył poseł Z. Dolata. Dziesięć gmin powiatu gnieźnieńskiego wraz ze starostwem powiatowym z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje otrzymało łącznie 61 mln 839 tys. 366 zł. Najwięcej otrzymała Gmina Łubowo 9,95 mln zł na rozbudowę węzła „Łubowo” drogi ekspresowej S5, następnie Gmina Mieleszyn 9,5 mln zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Sokolnikach i Karniszewie, modernizację oczyszczalni ścieków i budowę PSZOK w Przysiece, Gmina Kiszkowo 9,31 mln zł na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiszkowie etap I, Gmina Niechanowo 7,65 mln zł na termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i Jarząbkowie, Gmina Witkowo 4,75 mln zł na przebudowę ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowę ul. Różanej, Gmina Gniezno 4,75 mln zł na przebudowę drogi gminnej nr 287007P w miejscowości Jankowo Dolne, Miasto Gniezno 4,74 mln zł na budowę odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej nr 12 wraz z termomodernizacją, Powiat Gnieźnieński 4,45 mln zł na poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych, Gmina Trzemeszno 2,71 mln zł na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzemżal, Gmina Kłecko 2,56 mln zł na budowę ul. Spacerowej w Kłecku i najmniej Gmina Czerniejewo 1,45 mln zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Czerniejewo. BEATA KRZYŚKA