Shadow

Doceniono młodych sportowców


Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwaliła jakiś czas temu szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowców z klubów z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Jak stwierdził inspektor do spraw sportu Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Tomasz Pokładecki, na te stypendia mogą liczyć sportowcy, którzy zostali wytypowani przez poszczególne kluby i przede wszystkim spełniają pewne kryteria, jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe. Następnie odpowiednia komisja weryfikuje i proponuje Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego odpowiedni podział.
Opracowany został szczegółowy regulamin przyznawania tej pomocy stypendialnej dla wyróżniających się zawodników (odpowiednia kwota za dane osiągnięcia sportowe); praktycznie wszystkie wnioski, które zostały złożone, a nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych, zostały rozpatrzone pozytywnie. Starosta gnieźnieński, Beata Tarczyńska, wicestarosta Jerzy Berlik i dyrektor Marcin Makohoński, 23 marca wręczyli akty przyznania tych stypendiów 21-osobowej grupie sportowców: hokeistom, karatekom, piłkarkom ręcznym, lekkoatletom, tenisistom stołowym i triathlonistom oraz jednemu zawodnikowi, który uprawia rugby. – Są to stypendia dla młodych i bardzo młodych osób mających dobre osiągnięcia sportowe. To docenienie ich osiągnięć i wsparcie dla tych młodych zawodników w ich pasji. To zawodnicy z klubów na terenie powiatu – od uczniów szkół podstawowych po studentów. Mamy takie narzędzie, dzięki któremu możemy wspomagać wyróżniających się sportowców, gdyż w tym gronie mamy mistrzów i wicemistrzów świata i Europy oraz zawodników zasilających kadry narodowe – powiedziała podczas spotkania w „eSTeDe” starosta Beata Tarczyńska. Fundusze na te stypendia corocznie zabezpieczone są w budżecie powiatu gnieźnieńskiego (to ponad 28 000 złotych).
Sportowe stypendia finansowe rozpatruje odpowiednia komisja stypendialna, a stypendia wynoszą od 100 do 150 złotych miesięcznie (kwota uzależniona jest od osiągniętego wyniku). Wnioski o przyznanie stypendium składają poszczególne kluby w starostwie gnieźnieńskim. Podczas spotkania młodym sportowcom towarzyszyli trenerzy, prezesi, działacze sportowi i rodzice. – Pieniądze przeznaczę na udział w obozach szkoleniowych i sprzęt sportowy. Biegam, a na co dzień uczęszczam do witkowskiego gimnazjum. Moim trenerem jest pan Paweł Piniarski. Trenuję dwa lata, a podczas niedawnego makroregionu zdobyłam pierwsze miejsce na dystansie 1500 metrów – powiedziała Weronika Cieślicka. Antoni Raczyński, hokeista na trawie gnieźnieńskiego Startu natomiast powiedział: – Pieniądze przeznaczę na rozwijanie nowych umiejętności sportowych. Chcę zakupić specjalny rower zjazdowy, by jeździć po trasach w okolicach, gdzie mieszkam. Naszym ostatnim osiągnięciem w hokeju było mistrzostwo Wielkopolski. Po uroczystości nie zabrakło także poczęstunku i był także czas na rozmowy o osiągnięciach i planach na najbliższą przyszłość młodych sportowców.
JAROSŁAW WALERCZAK