Shadow

Dofinansują zakup karetki

Kilka dni temu Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo wystosował pismo o uwzględnienie w planie ratownictwa medycznego dla województwa wielkopolskiego dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. Podobnej treści pismo podczas sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego przedstawił radny Rafał Spachacz.
Na ten temat w Witkowie dyskutowano w obecności Krzysztofa Bestwiny, dyrektora Szpitala Pomnika Chrztu Polski, który w towarzystwie Pawła Dopierały, zastępcy dyrektora szpitala ds. ekonomiczno-eksploatacyjnego, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Wniosek o karetkę poparła również Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński oraz gnieźnieńscy radni. Ponadto Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie chce wymienić karetkę stacjonującą na terenie Witkowa. Aby tak się stało potrzebna jest pomoc finansowa lokalnego samorządu. Pojawił się również pomysł skierowania dodatkowego ambulansu na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Obecnie w powiecie gnieźnieńskim jest sześć karetek w zakresie ratownictwa medycznego i sześć transportowych. Najstarsza z nich ma 12 lat. W Witkowie Zespół Ratownictwa Medycznego dysponuje aktualnie karetką podstawową. Krzysztof Bestwina zwrócił się z prośbą do burmistrza o współfinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby Witkowa. Koszt takiego pojazdu to 300 tysięcy złotych, a bardziej „wypasionego” około 500 tysięcy złotych. Ze strony dyrektora Krzysztofa Bestwiny pojawił się również pomysł, aby na okres letni wyposażyć Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie we własną karetkę. W ten sposób ambulans stacjonujący na co dzień w Witkowie nie byłby tak absorbowany jak każdego roku w sezonie wakacyjnym. Goście zaproponowali witkowskiemu samorządowi współfinansowanie karetki: wzięcie jej na raty leasingowe lub jednorazowe dofinansowanie. Burmistrz zaproponował 130 tys. złotych, co zatwierdzili radni na kwietniowej sesji Rady Miejskiej. Marian Gadziński czeka na ruch ze strony dyrekcji ZOZ w postaci porozumienia. Zdaniem witkowskich radnych opcja leasingowa nie wchodzi w grę, ponieważ nie chcą obarczać ratami nowo wybranych radnych jeszcze w tegorocznych wyborach samorządowych.
EWA SOCHA