Shadow

Dom seniora prawie zjednoczył radnych


W ostatnim czasie w trzemeszeńskiej Radzie Miejskiej rzadko zdarzają się sytuacje, gdy panuje niemal jednomyślność w wydatkowaniu środków z gminnego budżetu. Tym razem jednak, tylko przy jednym głosie sprzeciwu radnego Zbigniewa Matelskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, trzemeszeńska rada przyjęła zmiany budżetowe związane z podjęciem się realizacji programu Senior-Vigor w Zieleniu. W tej m.in. sprawie Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna zwołał w trybie nadzwyczajnym sesję rady, która odbyła się w poniedziałek, 10 października. Wiosek Trzemeszna o zorganizowanie dziennego domu pobytu Senior -Vigor został pozytywnie zweryfikowany, w wyniku czego gmina ma otrzymać wsparcie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 250 tys. zł. Gmina musi dołożyć do tej kwoty minimum 20 procent przyznanej sumy, to jest 62 tys. 500 zł. K. Dereziński zaznaczył także, że docelowo kwota, jaką gmina będzie musiała wyłożyć może się zwiększyć dwukrotnie. Największym sceptykiem co do zorganizowania domu dziennej opieki dla seniorów w Zieleniu był radny Z. Matelski. – Jaką mamy gwarancję, że w tym miejscu można zrealizować te cele. W zeszłym roku była propozycja, aby zorganizować taki dom tu na miejscu, w alumnacie – mówił przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przypomniał, że w Wymysłowie przy nowo powstałym przedszkolu niepublicznym miał powstać dzienny dom seniora i tam gmina wyłożyła już środki na jego remont.