Dopisała frekwencja na rolniczym forum

Podczas Forum Rolniczego Powiatów Gnieźnieńskiego i Wrzesińskiego przygotowanego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie i Urzędem Miasta i Gminy Czerniejewo między inny dyskutowano o ASF, czyli afrykańskim pomorze świń, możliwościach zagospodarowania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz e-wnioskach na dopłaty bezpośrednie. Forum odbywało się pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela
Do sali wiejskiej w Pakszynie dotarli przede wszystkim rolnicy, a także przedstawiciele parlamentarzystów, starostowie – gnieźnieński i wrzesiński, samorządowcy, przedstawiciele agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, działacze samorządu rolniczego, przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych i związkowych działających w otoczeniu rolnictwa. – Nasi legislatorzy nie śpią i według nich ciągle doskonalą prawo. Według nas są to jednak zmiany komplikujące działalność. Wchodzi w życie wiele nowych spraw, dlatego to spotkanie informacyjne, by pokazać, w którym kierunku te zmiany idą i jakie rozwiązania są proponowane oraz czego trzeba się spodziewać. Wykorzystujemy ten czas od stycznia do marca, by rozmawiać z rolnikami, bo na wiosnę rolnicy ruszą w pole. W Wielkopolsce obecnie główny temat to ASF. Po pojawieniu się ognisk po zachodniej stronie Wisły, afrykański pomór świń spędza sen z powiek rolnikom w Wielkopolsce. U nas praktycznie nie ma powiatu, w którym produkcja byłaby poniżej 60 000 sztuk, a na terenie powiatów kościańskiego czy wolsztyńskiego lub leszczyńskiego dochodzi nawet do 300 000 sztuk. Skala zagrożenia i konsekwencji jest nieporównywalna, ponieważ może to skutkować katastrofą gospodarczą. Rozmawialiśmy również o możliwościach zagospodarowania nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa, jest bowiem „głód ziemi”. Mówiliśmy, jak zdobyć te grunty w formie dzierżawy. Do tego doszła kwestia składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w formie elektronicznej. Funkcjonuje program demonstracyjny. Mamy obawy, bo wszystko jest spóźnione. Są problemy dotyczące swobodnego poruszania się w sieci. Dalej kwestia sprzętu i dostępności do internetu. To, co powinniśmy robić etapami, będziemy teraz robić na żywo – powiedział Piotr Walkowski, prezes WIR. – Podczas tego już XI Forum Rolniczego, uczestnikom przekazaliśmy niezbędne informacje, które ich dotyczą zwłaszcza w tym roku. Miało to służyć pokazaniu między innymi, jakimi zagrożeniem jest ASF. Wsłuchiwaliśmy się również w głosy rolników, czego się obawiają w tej kwestii. Sprawa obrotu ziemią, to temat poruszany co roku na forum. Jeszcze elektroniczne składanie wniosków na dopłaty bezpośrednie, gdyż w tym roku będzie to jedyna możliwa forma składania wniosków, właśnie przez internet – zakomunikował Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński.Tadeusz Szymanek, burmistrz Czerniejewa przed spotkaniem stwierdził: – Poruszymy temat Wrześnicy i zalanych od lipca ubiegłego roku 300 hektarów ziemi. Odpowiedzi w tej kwestii, które nadesłano do nas, zostaną doprecyzowane i będziemy mogli wspólnie podjąć decyzję co do dalszych losów tego miejsca. Pakszyn bowiem nie został przypadkowo wybrany na miejsce tego spotkania, bo mieszkańcy Pakszyna i okolic są najbardziej poszkodowani w przypadku tych zalań. Nie zebrali ani drugiego, ani trzeciego pokosu traw.W spotkaniu w Pakszynie 27 lutego uczestniczyło około 200 osób.
JAROSŁAW WALERCZAK