Shadow

Dotacja dla Klubu Senior+ na zakup komputerów

Klub Senior+ w Czerniejewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracyjno-Rehabilitacyjnym „Razem” pozyskał dotację celową na zakup laptopów w wysokości 10 000 zł, w ramach ministerialnego programu „Cyfrowe Kluby Seniora”.
Program „Cyfrowe Kluby Seniora” ma na celu podnosić kompetencje cyfrowe seniorów oraz je upowszechniać, a także zwiększać świadomość i pokazywać możliwości, jakie daje cyfryzacja wśród osób starszych. W 2022 roku na ten cel Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przeznaczyła 12 mln złotych. Klub Senior+ w Czerniejewie otrzymał dotację w wysokości 10 000 zł, dzięki której klub zostanie doposażony w nowoczesne laptopy dla seniorów. Laptopy umożliwią seniorom, uczęszczającym do Klubu Senior+ rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz korzystanie z Internetu, czy bankowości elektronicznej na co dzień. Ponadto seniorzy będą mieli okazję nabywać dalsze umiejętności cyfrowe przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, podczas warsztatów informatycznych oraz zajęć komputerowych w Klubie Senior+. (inf. prasowa)