Shadow

Dożynki jednak się odbędą

W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się narada sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem spotkania były sprawy związane m.in. z akcją żniwną, odszkodowaniami dla rolników, funduszem sołeckim oraz świętem rolników – dorocznymi dożynkami.
Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo podczas narady pytał rolników o zorganizowanie dożynek pomimo spodziewanych nie najlepszych plonów. – Święto plonów to podziękowaniem rolnikom za ich całoroczny trud, a nie tylko za żniwa. Dlatego uważam, że powinniśmy zorganizować dla nich ten dzień – powiedział Marian Gadziński. Dożynki zaplanowano na ostatnią niedzielę sierpnia (26 sierpnia) na stadionie miejskim w Witkowie.Starostami tegorocznych dożynek będą: Anna Dudziak z Ruchocina i Piotr Gbur z Małachowa Wierzbiczany. Ponadto burmistrz zapoznał zebranych z wykonanymi i planowanymi w tym roku inwestycjami na terenie gminy Witkowo. Sołtysi zapoznali się także z informacją na temat realizacji funduszu sołeckiego, który zdaniem Anny Kwapich, pracownika urzędu gminy i miasta w Witkowie realizowany jest prawidłowo. Ponadto Anna Kwapich poinformowała o zaplanowanych zebraniach, które będą odbywały się w najbliższych dniach w poszczególnych sołectwach na temat planów, co doprzyszłorocznego funduszu sołeckiego. NatomiastKrzysztof Tamioła, kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawił informację o ewentualnych dopłatach dla rolników spowodowanych tegoroczną suszą.Do urzędu w Witkowie wpłynęło 450 wniosków. Krzysztof Tamioła zaznaczył, że niektóre z wymienionych we wnioskach szkód nie będą brane pod uwagę ze względu na bardzo krótką listę produktów, które kwalifikują się do wypłaty odszkodowania. Na dzisiaj to są m.in. okopowe i kukurydza.Sołtysi zwrócili się także do burmistrza o interwencję w sprawie opakowań po nawozach, których nikt nie chce odkupić lub zabrać za darmo. Burmistrz, chociaż interweniował w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami wLulkowie, nie znalazł rozwiązania tego problemu.(es)