Shadow

Droga rowerowa Kiszkowo-Sroczyn ukończona

Powiat Gnieźnieński i Gmina Kiszkowo zakończyły kilkuletnią inwestycję drogową w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2147P. Tym samym do dyspozycji mieszkańców gminy oddano oficjalnie nową ścieżkę rowerową o długości prawie 5,5 km łączącą Kiszkowo ze Sroczynem.
Nowa ścieżka rowerowa połączyła Sroczyn z Kiszkowem na odcinku 5,4 km, a gdy uwzględnimy jeszcze fragment łączący Kiszkowo z Rybnem Wielkim (otwarty w 2014 r.), otrzymujemy 9 km oświetlonej ścieżki rowerowej (obecnie oświetlonej na długości 7,5 km, a docelowo na całej długości), biegnącej wzdłuż drogi powiatowej Charbowo – Pobiedziska. Jak się okazuje, mieszkańcy gminy Kiszkowo długo czekali na takie przedsięwzięcie, a najlepiej świadczy o tym fakt, że trasa jest użytkowana przez miłośników rowerowych wycieczek, a także spacerowiczów i biegaczy. – Realizujemy szereg inwestycji, które wiążą się z budową nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych. W wielu działaniach, tak jak w gminie Kiszkowo, wspieramy też samorządy lokalne współfinansując inwestycję z naszego budżetu. W perspektywie najbliższych lat chcemy stworzyć spójną sieć dróg rowerowych w powiecie gnieźnieńskim w ramach Zintegrowanych Inwestycji Lokalnych, stowarzyszenia, którego liderem jest Miasto Gniezno. Rower stał się popularnym środkiem transportu, nie tylko w celach rekreacyjnych– podkreśla starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński.
Droga dla rowerzystów została wykonana w świetle obrzeży z masy bitumicznej wraz z wjazdami do posesji. Na całej długości ścieżki ustawiono znaki C-13 „droga dla rowerów” oraz wymalowano znaki poziome. W miejscach niebezpiecznych i na moście w Kiszkowie ustawiono ponadto elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci barierek U-12a o łącznej długości 660 mb. Prace przygotowawcze obejmowały także wycinkę drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym. – Rowerowe połączenie Sroczyna – Kiszkowa – Rybna Wielkiego stało się faktem. Doczekaliśmy się nowoczesnej oraz atrakcyjnej infrastruktury. Z jednej strony pozwoli ona w łatwy i bezpieczny sposób na odkrywanie naszej pięknej z natury gminy, ale też ułatwi mieszkańcom docieranie do ważnych miejsc – podsumowuje wójt gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski. Łączna wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła –4 367 624,69 zł, z czego środki powiatu wyniosły – 2 423 200,45 zł, a Gminy Kiszkowo – 1 944 424,24 zł. (obk)