Shadow

Drogi w remoncie

*Okres letni sprzyja realizacji inwestycji drogowych realizowanych przez Miasto Gniezno. Do jednych z najważniejszych należą m.in. przebudowy ulic Kawiary, 28 Grudnia, Lelewela i Cieszkowskiego.***
Ulica Kawiary jest remontowana na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Osiniec. Zakończenie inwestycji, która w sumie będzie kosztować 3 mln 300 tys. zł, planowane jest na koniec sierpnia. Na prawie półkilometrowym fragmencie ulicy, oprócz nowej nawierzchni jezdni powstają obustronne chodniki, ścieżka rowerowa, dwie zatoki autobusowe z przystankami oraz pętla autobusowa. Zbudowano także szeroki chodnik, którego wielkość jest związana bezpośrednio z istniejącą infrastrukturą, kablami energetycznymi i siecią gazową, które znajdują się pod nawierzchnią. *Przebudowa ulic Lelewela i Cieszkowskiego *rozpoczęła się w maju i potrwa do ostatnich dni sierpnia. Podczas pierwszego etapu, czyli przebudowy ul. Cieszkowskiego na odcinku około 120 m został odwodniony korpus drogowy i ułożona jest nowa konstrukcja nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na nowej podbudowie z kruszywa łamanego twardego. Drugi etap inwestycji to przebudowa ul. Lelewela na długości nieco ponad 200 m. W jej ramach zostaje odwodniony korpus drogowy. Na jezdni położona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego twardego, wykonane zostaną nowe chodniki i zjazdy z kostki prostokątnej na podbudowie z kruszywa łamanego twardego. Po zakończeniu prac drogowych zostaną nasadzone drzewa i wykonane będą trawniki. Wartość robót wynosi prawie 880 tys. zł. Ulica *28 Grudnia remontowana jest n*a ponad 200 m, przebudowywana jest nawierzchnia jezdni. Zostaną wybudowane chodniki i zatoki postojowe. Powstaną także 24 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to ponad 530 tys. zł. *Pozostałe remonty to *niedawno zakończona budowa chodnika przy ul. Orcholskiej, niebawem rozpoczną się prace po drugiej stronie osiedla Winiary. Ponad 100 miejsc postojowych powstanie przy ul. Biskupińskiej w Gnieźnie na odcinku od supermarketu do końca szkolnego ogrodzenia, po obu stronach ulicy. Między innymi także w tym roku rozpocznie się przebudowa ul. Laubitza, wyremontowany zostanie chodnik przy ul. Liliowej czy droga wewnętrzna na os. Grunwaldzkim oraz budowa jezdni na ul. Cegielskiego. (obk)