Shadow

Drogowa współpraca gminy z powiatem nadal aktualna?

Gmina Trzemeszno jako jedna z pierwszych przyjęła wspólne z powiatem finansowanie inwestycji drogowych leżących na terenie gminy, a będących w zarządzie powiatu. Projekt finansowy z udziałem środków gminnych i powiatowych umożliwił już wiele takich inwestycji, głownie na obszarach wiejskich. W tym roku miało być podobnie,jednak nie wszyscy radni są przekonani co do kontynuowania tej formy współpracy.
Stanisław Dolaciński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie zwrócił się do Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna o potwierdzenie wcześniejszych ustaleń co do wspólnego inwestowania w drogi powiatowe na terenie gminy Trzemeszno. W swym piśmie dyrektor informuje, że 14 stycznia 2021 roku odbyła się sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która przyjęła Budżet Powiatu na 2021 rok. W ramach budżetu, w wyniku wcześniejszych uzgodnień w budżecie powiatu zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 100 tys. złotych, to jest 50 procent planowanej inwestycji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2235P w miejscowości Rudki – budowa chodnika. Druga zabezpieczona kwota to 300 tys. złotych (również 50 procent planowanej inwestycji) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową skrzyżowania typu rondo w Trzemesznie, na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Orchowskiej i Mickiewicza.
– W związku z powyższym bardzo proszę o informację, czy pan burmistrz podtrzymuje deklarację realizacji tych inwestycji na ustalonych wcześniej zasadach oraz czy odpowiednie środkifinansowe zostały zabezpieczone w budżecie gminy na ten cel. W przypadku pozytywnej odpowiedzi oczekujemy podęcia stosownej uchwały rady gminy, która będzie podstawą do sporządzenia porozumienia między Powiatem Gnieźnieńskim a Gminą Trzemeszno w zakresie realizacji zadań – napisał Stanisław Dolaciński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Krzysztof Dereziński przedstawił wspomniane pismo radnym na posiedzeniu wspólnym komisji rady miejskiej, gdzie podjęto dyskusję na ten temat, podobnie jak podczas sesji 27 stycznia. Radny Kacper Lipińskimiał wątpliwości, czy gmina w obecnej sytuacji finansowej powinna dokładać do powiatowych inwestycji, gdy wiele gminnych dróg czy chodników wymaga remontu czy przebudowy. Innego zdania był radny Maciej Dalewski, który wyraził obawę, iż takie stanowisko gminy spowoduje, że Rudki nigdy nie doczekają się chodnika. – Potrzeby budowy chodnika w Rudkach nie neguję, ale w takiej sytuacji może niech powiat w całości sfinansuje jedną inwestycję np. ten chodnik, a rondo dopiero w kolejnym roku – proponował K. Lipiński.
Z propozycją K. Lipińskiego zgodził się Benedykt Nitka, przewodniczący Rady Miejskiej. Nazwał wspieranie inwestycji powiatowych wyciąganiem z gminy pieniędzy, które powinny być przeznaczone na gminne inwestycje. Jako przykład podał m.in. ulicę Dąbrowskiego w Trzemesznie. *Przed odrzuceniem współpracy z powiatemprzestrzegał radny Grzegorz Koperski. Stwierdził, że inne gminy zapewne z pocałowaniem ręki przyjmą te środki, które gmina Trzemeszno odrzuci. Zaznaczył, że przecież przy drogach powiatowych mieszkają trzemesznianie. – To nasi mieszkańcy z nich korzystają – zaznaczył Grzegorz Koperski. Z takim spojrzeniem zgodziła się radna Renata Wiśniewska. Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna zapowiedział, że będzie jeszcze prowadził rozmowy z powiatem w tej sprawie. Jak na razie w budżecie gminy na 2021 rok gmina nie zapisała odpowiednich kwot na zaproponowane przez powiat inwestycje. *
*RENATA PAŁUCKA *