Shadow

Drugi tydzień zamknięta droga na Dalkach

W czwartek, 16 lipca Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie otrzymał zgłoszenie o zapadnięciu się jezdni i chodnika na drodze powiatowej nr 2152P w miejscowości Dalki przy posesji nr 16. W związku z zaistniałą sytuacją na miejsce zdarzenia został wysłany Kierownik Obwodu Drogowego nr 2 w Kłecku, który stwierdził zapadnięcie jezdni i chodnika na zakrytym rowie melioracyjnym przechodzącym przez drogę. Miejsce to zostało zabezpieczone, droga całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego i został wyznaczony objazd.
Mijają prawie dwa tygodnie od tej awarii, zarządca drogi do tej pory nie przywrócił jej do stanu używalności, przesyła do mediów kolejne informacje o objazdach, a mieszkańcy tracą cierpliwość i proszą o interwencję naszą gazetę. Przypomnijmy, 16 lipca zapadła się droga powiatowa nr 2152P, a dwa dni później w sobotę, 18 lipca nastąpiło dalsze zapadnięcie asfaltu powodując znaczną wyrwę w drodze (2m x 3m, głęb. ponad 2m), która odsłoniła urządzenie gazowe. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane służby tj. pogotowie gazowe, policja, służba drogowa, Państwowa Straż Pożarna, OSP Mnichowo oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu, dyrekcji PZD, Gminy Gniezno i sołectwa wsi Dalki. Państwowa Straż Pożarna nie stwierdziła rozszczelnienia sieci gazowej. PZD w uzgodnieniu z pogotowiem gazowym zabezpieczył zapadlinę poprzez wypełnienie jej piaskiem. Jak tłumaczy zarządca drogi zapadnięcie drogi znajduje się na zakrytym rowie melioracyjnym, gdzie nastąpiło najprawdopodobniej pęknięcie rurociągu. Urządzenia wodne w tym miejscu mają historię z początku XX wieku (1905 r.), a średnice rur odbiegają od obowiązujących norm. Ponadto została podjęta decyzja o całkowitym zamknięciu drogi i wyznaczeniu objazdów. Objazd ul. Mnichowską w ul. Skrajną i w kierunku do Mnichowa (i odwrotnie).
W poniedziałek, 20 lipca nastąpiła wizja lokalna miejsca awarii z udziałem zastępcy wójta Gminy Gniezno Macieja Mądrego, zastępcy dyrektora ds. technicznych PZD Andrzeja Szymańskiego, zastępcy dyrektora PZD Stanisława Dolacińskiego oraz Bernadetty Zakrzewskiej, pracownika Urzędu Gminy Gniezno. Wstępnie uzgodniono objazd dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t chcących do Gniezna dojechać od strony Czerniejewa. Objazd w miejscowości Pawłowo w kierunku na Goraniec, następnie przez Kosmowo, Gębarzewo i wjazd w Gnieźnie ul. Pustachowska. Zostały również sporządzone pisma do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Nadzór Wodny w Gnieźnie oraz do Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie informujące o zapadnięciu jezdni z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii i przywrócenia drogi do stanu pierwotnego.
Pomimo różnych zabiegów ze strony zarządy drogi jej remont na razie nie ruszył, a mieszkańcy się niecierpliwią i proszą nasza gazetę o interwencję w tej sprawie. W otrzymanym do redakcji mailu mieszkańcy informują, że zaproponowany przez zarządcę drogi objazd nie jest przystosowany do takiego natężenia ruchu: – Droga ta jest wąska i sama w sobie niebezpieczna, gdyż nie posiada chodników dla ruchu pieszego ani stosownych poboczy, a w tej chwili przejeżdża nią po kilkaset samochodów na dobę, bardzo rzadko stosując się do obowiązującego tu ograniczenia prędkości, co stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców – szczególnie dzieci, które przecież w tej chwili mają wakacje, a nie sposób z nimi wyjść bezpiecznie na spacer, rower, czy podjąć jakąkolwiek aktywność. Kilka dni temu doszło tu do potrącenia dziecka jadącego rowerem – czy musi dojść do tragedii, by podjąć zdecydowane działania w tej sprawie? Okolicznych mieszkańców szczególnie bulwersuje fakt, że mimo, iż znany jest zarządca drogi, nie toczą się tam żadne prace, bo trwają procedury związane z przetargiem. Mieszkańcy nie chcą i nie mogą tyle czekać – piszą w mailu do naszej redakcji zaniepokojeni mieszkańcy Dalek.
W piątek, 24 lipca zarządca poinformował o kolejnych objazdach w kierunku Czerniejewa w miejscowości Pawłowo – drogą powiatową nr 2211P do Łubowa, a następnie drogą wojewódzką nr 194 do Gniezna. Dla pojazdów wjeżdżających do Gniezna od strony Wrześni objazd został wyznaczony drogą wojewódzką (była droga krajowa nr 5) a następnie drogą S5 do węzła Wierzyce i drogą powiatową nr 2483P w kierunku Czerniejewa. Pojazdy z ul. Gajowej zostaną przekierowane na drogę krajową nr 15 (ul. Kostrzewskiego) w kierunku Wrześni, a następnie drogą powiatową nr 2160P w kierunku Czerniejewa na odcinku Żydowo – Czerniejewo. Z informacji uzyskanych od zarządcy drogi w poniedziałek, 27 lipca wynika, że w najbliższy czwartek, 30 lipca rozpocznie się remont uszkodzonego odcinka drogi, który ma potrwać około tygodnia. Ponowne otwarcie drogi do ruchu samochodowego jak poinformował dyrektor S. Dolaciński ma nastąpić najpóźniej do 14 sierpnia. (bk)