Shadow

Druhowie powiatu w Witkowie

Po raz drugi strażacy ochotnicy z Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie dokonali podsumowania swej pracy poza stolicą powiatu. Tym razem spotkali się w gościnnym Witkowie w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka, gdziez okazji tradycyjnegoopłatka i nowego roku wydarzenie przybrało szczególny charakter ze względu na przypadający w tym roku jubileusz 150 lat powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, która jest najstarszą OSP na terenie powiatu i należy do grona najstarszych jednostek strażackich w Wielkopolsce i w kraju.
Zebranych powitali: Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, dh Jacek Kowalski, prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie oraz dh Marian Łukowski, prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Witkowie i zarazem dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie. Następnie dzieci i młodzież przedstawiły jasełka jako nawiązanie dotradycji świąt Bożego Narodzenia. Po tym prezentację gminy i miasta Witkowo, jej walory, przedsięwzięcia, zamierzenia i plany przedstawił burmistrz Marian Gadziński. Natomiast działalność Oddziału Powiatowego i OSP w powiecie w formie prezentacji przedstawił dh Piotr Dzięcielak, sekretarz OP ZOSP RP w Gnieźnie.Na terenie powiatu gnieźnieńskiego funkcjonuje pięć oddziałów gminnych i cztery miejsko-gminne ZOSP RP, które skupiają łącznie 41 OSP, w tym dwanaście w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na ogólną liczbę ponad 180 OSP w Wielkopolsce. Gnieźnieńskie OSP zrzeszają1338 członków zwyczajnych, w tym 124 kobiety i 1214 mężczyzn, 136 członków wspierających i 84 honorowych. Łącznie 1558 druhen i druhów, w tym ok. 700 ratowników, dysponujących 64 samochodami pożarniczymi oraz pięciomajednostkami pływającymi. Przy OSP działają 22 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze skupiające około 230 dziewcząt i chłopców. Podczas uroczystości wyróżniono: dh Pawła Jesiołowskiego, prezesa OSP Mnichowo – Złotym Znakiem Związku (najwyższym strażackim odznaczeniem w Polsce), dh Mirosława Nadolskiego z OSP Mieleszyn – Odznaką Honorową Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu „Semper Vigilant” (Wiecznie Czuwający), brązowymi medalami„Za zasługi dla pożarnictwa” druhów Krzysztofa Kwiecińskiego, prezesa OSP Kruchowo i Dominika Kozłowskiego, członka ZOP ZOSP RP w Gnieźnie. Pamiątkowepuchary i grawertony od Beaty Tarczyńskiej, starosty gnieźnieńskiego i dh Jacka Kowalskiego, prezesa ZOP ZOSP RP otrzymali: dh Marian Guziałek – za wieloletni wkład pracy włożony w rozwój OSPpowiatu gnieźnieńskiego w czasie pełnienia funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Niechanowie. Ochotnicze Straże Pożarne Witkowo za wieloletnią organizacjęwarsztatów i zawodów ratowniczych „Medyk”, OSP Wiekowo za wieloletnią organizacjęwarsztatów „Integracja” i rozwójzaopatrzenia wodnego powiatu, OSP Ruchocinek z okazji65 lat działalności oraz za osiągnięcia w sporcie pożarniczym OSP na szczeblu powiatu, OSP Skorzęcin z okazji 75 lat działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Witkowie za wieloletnią aktywną działalność statutową. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. ks. biskup KrzysztofWętkowski, st. kpt. Mariusz Dębski, komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie, dh Tadeusz Tomaszewski, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP, dh Andrzej Jankowski – dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, wójtowie i burmistrzowie miast i gmin powiatu gnieźnieńskiego, prezesi oddziałów gminnych ZOSP RP z terenu powiatu, komendanci gminni ZOSP RP z terenu powiatu, prezesi OSP z terenu powiatu, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Komisji Rewizyjnej, Telesfor Gościniak, radny rady powiatu gnieźnieńskiego, płk Dariusz Płóciennik, zastępca dowódcy 33. Bazy Lotnictw Transportowego w Powidzu, nadkom. Sławomir Sikorski, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie. Zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne. Całość zakończył wspólny obiad. Każdy uczestnik otrzymał również upominek. Podziękowania od Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźniedla władz samorządowych Gminy i Miasta Witkowo, Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa za przygotowanie i wspaniałą oprawę uroczystości. Podziękowania również dla dyrekcji i pracowników SP nr 1w Witkowie, Centrum Kultury w Witkowie, burmistrza Mariana Gadzińskiego, dh Mariana Łukowskiego, dh Jolanty i Grzegorza Barańskich oraz dh Marcina Zawady i Leszka Kryszaka, z OSP Witkowo za bezinteresowną pomocw zabezpieczeniu parkingu.(oes)
Fot. Marian Guziałek