Shadow

Druhowie w Witkowie z nowym samochodem

W sobotę, 26 sierpnia na placu przed remizą strażacką w Witkowienastąpiło poświęcenie nowego samochodu marki Mitsubishi L200 dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Ostatnie takie wydarzenie w tym miejscu miało miejsce trzynaście lat temu. Wówczas przekazano i poświęcono zupełnie nowy pojazd ratowniczo – gaśniczy typu MAN GBA.
Dzisiaj znowu mamy powód do dumy i radości. Wzbogaciliśmy się o lekki samochód ratowniczo–rozpoznawczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie. Zrobiliśmy to wszyscy, wspólnymi siłami. Tego niecodziennego wydarzenia, którego jesteśmy dzisiaj świadkami, by nie było, gdyby nie wieloletnie zaangażowanie strażaków, władz samorządowych, lokalnych przedsiębiorców, a przede wszystkim mieszkańców naszej gminy, którzy aktywnie włączyli się w organizowane przez nas inicjatywy, by ten samochód pozyskać – powiedział prezes, druh Sebastian Zamiara z witkowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości uczestniczyli m.in. poseł Tadeusz Tomaszewski, zarazem członek Głównej KR Związku OSP RP; powiatowi radni i gminni, Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo, Marek Wiatrowski, zastępca burmistrza, Piotr Jóźwik, przewodniczący Rady Miejskiej, komendant powiatowy PSP w Gnieźnie bryg. Marta Kacprzycka, druha Jacek Kowalski, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, Marian Łukowski, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, proboszcz parafii wojskowej pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Królowej Polski w Witkowie – ks. kapelana ppłk. Robert Krzysztofiak.
Chrzestnymi nowego samochodu są Elżbieta i Sławomir Korczyńscy, właściciele firmy KORLEN w Witkowie, przedsiębiorcy, którzy od wielu lat wspierają działalność strażaków oraz Piotr Jóźwik. – Nasze starania o pozyskanie samochodu rozpoczęły się prawie dwa lata temu. W ramach pozyskania środków finansowych na jego zakup podjęliśmy kilka inicjatyw. Założyliśmy zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl, prowadziliśmy licytacje w ramach powyższego przedsięwzięcia na portalu społecznościowych naszej jednostki, zorganizowaliśmy akcję szafowanie i współorganizowaliśmy Zlot Morsów w Skorzęcinie. Ponadto w ubiegłym roku zwróciliśmy się z wnioskiem do burmistrza oraz rady o dofinansowanie. Dzięki podjętym inicjatywom oraz wpłaconym darowiznom na działalność statutową naszej jednostki udało nam się uzbierać 49 632 zł. Ponadto na koncie jednostki zgromadziliśmy środki własne 27 000 zł, które pochodzą ze sprzedaży wcześniej użytkowanej łodzi ratowniczej oraz samochodu terenowego. Łączna kwota środków przeznaczonych na zakup samochodu przez OSP Witkowo to 76 632 zł. Dzięki pozytywnej decyzji Rady Gminy i Miasta w Witkowie otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 70 000 zł, które ostatecznie pozwoliło nam podjąć skuteczne działania poszukiwania i sfinalizowania zakupu samochodu, czego jesteśmy dzisiaj świadkami. Wartość pozyskanego na rynku wtórnym samochodu to 143 000 zł.Natomiast dzięki darowiźnie, 5000 złotych, przekazanej naszej jednostce przez chrzestnych samochodu, pokryliśmy koszty przystosowania pojazdu do służby. Z własnych pieniędzy dokonano niezbędnego doposażenia pojazdu. Łączna kwota stanowiąca wkład własny jednostki w wyposażenie pojazdu to 12 850 zł. Pragnę również zaznaczyć, że sprzedający nam samochód, firma z Bielska Białej w ramach uzgodnionej kwoty zakupu samochodu wykonała montaż specjalistycznej płyty, na której zamontowano przekazaną przez nas wyciągarkę samochodową oraz doposażyła pojazd w zabudowę przestrzeni ładunkowej.
Nowy pojazd zwiększy naszą mobilność, podnosi zdolność operacyjną w zakresie transportu łodzi ratowniczej, podejmowania błyskawicznych interwencji medycznych na wodzie oraz na lądzie, a także innych form działań w zależności od rodzaju zaistniałego zdarzenia. Ponadto specyfika samochodu pozwoli nam bez przeszkód dotrzeć wszędzie tam gdzie nie ma możliwości dojazdu ciężkimi pojazdami ratowniczo – gaśniczymi w celu podjęcia niezwłocznych interwencji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także ochrony życia i zdrowia tych, którzy tej pomocy potrzebują.Samochód będzie nam służył również jako wsparcie działalności pozaoperacyjnej jednostki– dodał dh Sebastian Zamiara.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali burmistrzowie: Marian Gadziński i Marek Wiatrowski, chrzestni: państwo Korczyńscy, Piotr Jóźwik oraz druh Marian Łukowski. Poświęcenia dokonał ks. kapelan ppłk. Robert Krzysztofik. (okz)