Shadow

Drzwi Otwarte w szkole rzemieślniczej

W sali reprezentacyjnej Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie 7 maja odbyły się Drzwi Otwarte//Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie.
Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej oraz ostatnich klas gimnazjum mieli okazję szczegółowo zapoznać się z ofertą edukacyjną nowej placówki oświatowej, gdyż Cechowa Szkoła Rzemieślnicza funkcjonuje na gnieźnieńskim rynku edukacji dopiero od trzech lat. Zainteresowani mogli swobodnie porozmawiać z przedstawicielami społeczności szkolnej CSR, m.in. z młodzieżą kształcącą się w zawodach rzemieślniczych, przedstawicielami grona pedagogicznego oraz pracodawców.
– Oferta edukacyjna Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie cieszy się zainteresowaniem ze strony młodych ludzi, którzy swoją przyszłość zawodową pragną złączyć z rzemiosłem. Już teraz do sekretariatu szkoły oraz sekretariatu Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości spływają deklaracje dotyczące nauki w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie. Niniejszy stan rzeczy bardzo nas cieszy, bowiem jesteśmy stosunkowo młodą placówką oświatową. Spotkaliśmy się jednak z dużym zaufaniem ze strony młodych ludzi oraz ich rodziców i uważam, że tego zaufania nie zawiedliśmy. Co więcej, dążymy do tego, aby nieustannie się rozwijać, także w duchu współpracy z innymi szkołami branżowymi, pracodawcami – rzemieślnikami, placówkami kulturalnymi oraz naukowymi z terenu Gniezna, w tym Kolegium Europejskim w Gnieźnie. Pragnę nadmienić, że Cechowa Szkoła od początku swego funkcjonowania aktywnie współpracuje także z Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Poznania we wszelkich działaniach promujących kształcenie zawodowe – podkreśla Krystyna Jarosz, dyrektor Cechowej Szkoły Rzemieślniczej.Wszystkich, którzy z różnych powodów nie dotarli na Drzwi Otwarte SCR, w imieniu społeczności szkolnej zapraszamy codziennie do biura Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 15 w godzinach 7 – 15 oraz do sekretariatu szkoły w Instytucie Kultury Europejskiej przy ul Kostrzewskiego 5,gdzie również odbywają się zajęcia dydaktyczne (II piętro, pok. 2.40, w godzinach 7.30 – 15.30). – Serdecznie zapraszamy do spotkania, rozmowy; udzielamy wszelkich informacji – zachęca dyrektor K. Jarosz. (o/ks)
Fot. CSR w Gnieźnie