Shadow

Duży parking i remonty ulic w centrum Kłecka

W piątek, 2 marca Gmina Kłecko zawarła umowę z konsorcjum firm Bader-Drog Sp. z o.o. oraz Badera Firma Produkcyjno-Usługowa Tadeusz Baderana budowę parkingu miejskiego w Kłecku przy ul. Ogrodowej i Słonecznej i infrastrukturę towarzyszącą oraz na realizację remontu ulic Armii Poznań, Ogrodowej i Słonecznej w Kłecku.
Wykonawca zadania reprezentowany na podpisaniu umowy przez dyrektora Arkadiusza Szczepańskiego podjął się realizacji inwestycji, jakże wyczekiwanej przez mieszkańców miasta i gminy. Zadanie obejmuje: budowę parkingu przy ul. Słonecznej w Kłecku (29 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych), z oświetleniem LED i monitoringiem oraz wiatą dla rowerów wraz z kolumną naprawczą dla rowerów i wózków dziecięcych oraz defibrylatorem; budowę wiaty przystankowej dla pasażerów przy ul. Słonecznej; wiata zostanie zaopatrzona w ładowarki do telefonów i smartfonów, których zasilanie również będzie pochodziło z energii słonecznej poprzez panele fotowoltaiczne; remont ulic Armii Poznań, Słonecznej i Ogrodowej w Kłecku: poszerzenie skrzyżowań, nową nakładkę bitumiczną, krawężniki, częściowy remont chodników oraz nową organizację ruchu. Całość inwestycji kosztować będzie 811 214,53 zł. Termin realizacji zadania ustalony został do dnia 28 września 2018 r., jednakże z przedstawionych przez wykonawcę robót założeń wynika, że prace uda zrealizować się szybciej i koniec zadania nastąpi wraz z nadejściem lata. Kłecko od lat boryka się z problemem braku miejsc parkingowych w centrum, co dotyka zwłaszcza właścicieli sklepów i małych zakładów usługowych; gdy większość miejsc zajęta jest przez mieszkańców, klienci nie mają gdzie zaparkować. Poszerzenie ulic oraz prawie 30 nowych miejsc parkingowych odciąży parking przy rynku oraz umożliwi nową organizację ruchu autobusów. Na realizację inwestycji gmina uzyskała dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej *w wysokości 354 070,73 zł *w ramach *wspierania strategii niskoemisyjnych, w tym mobilności miejskiej, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach tego samego projektu jeszcze w 2018 wybudowane zostaną 4 ścieżki rowerowe – ich budowa powinna rozpocząć się w najbliższych tygodniach. (ojw)*