Shadow

Dwa bony edukacyjne trafiły do powiatu

W Starostwie Powiatowym, staroście powiatu gnieźnieńskiego Piotrowi Gruszczyńskiemu i szefowi powiatowej oświaty Łukaszowi Kaszyńskiemu, założycielka Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu Magdalena Górska wręczyła dwa bony edukacyjne (każdy o wartości 15 000 złotych). To stypendia dla dwóch uczniów, absolwentów szkół średnich w powiecie gnieźnieńskim. Każdy z czeków sfinansuje 3 lata studiów licencjackich w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym na wybranym kierunku tej poznańskiej niepublicznej, nowoczesnej uczelni, której tradycje sięgają ćwierć wieku.
Jak przyznał starosta P. Gruszczyński, to piękny prezent i bardzo dobry dzień dla absolwentów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. – Wyższa Szkoła Handlu i Usług ufundowała dwa czeki, które stworzą możliwości młodym ludziom, którzy chcą podjąć decyzję o swoim dalszym kształceniu, o studiach. Każdy z bonów opiewa na 15 000 złotych. Nasz Wydziału Edukacji i Sportu przygotował stosowny regulamin, a wnioski będzie można składać do początku października poprzez dyrektorów danych placówek oświatowych lub bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Dziękuję pani Magdalenie Górskiej, założycielce tej poznańskiej uczelni, że wyszła z taką inicjatywą, która ma szerszy charakter, gdyż dotyczy ona wszystkich powiatów w województwie wielkopolskim. Mówimy więc o 70 takich bonach. Ten gest trzeba docenić, to też dobry element promocji uczelni, która pokazuje, jak bardzo zależy jej na wyrównywaniu szans – powiedział starosta gnieźnieński.
Jak stwierdziła Magdalena Górska, założycielka WSHiU, pomysł zrodził się z tego, że najważniejszymi osobami w uczelni są studenci. – Czasy są trudne, a edukacja jest najważniejsza. Młodzież musi zrozumieć, że podstawą funkcjonowania w późniejszym ich etapie życia jest właśnie edukacja. Postanowiliśmy wesprzeć także młode osoby w powiecie gnieźnieńskim. W przyszłym roku obchodzić będziemy 25 lat istnienia, dlatego uczelnia przyznała 70 stypendiów w każdym powiecie w województwie wielkopolskim. Można kształcić się u nas na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Uczelnia kształci na takich kierunkach, jak: zarządzanie i marketing, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo narodowe, administracja, rachunkowość, logistyka i od przyszłego roku – PR – powiedziała M. Górska.
Łukasz Kaszyński, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu starostwa omówił system aplikacji: – Jest bardzo prosty. Tegoroczni absolwenci, ale też uczniowie, którzy zdobyli świadectwo maturalne w poprzednich latach mogą aplikować o to stypendium. Na stronie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie będzie można znaleźć odpowiedni wniosek, który trzeba wypełnić, dołączyć kserokopię świadectwa maturalnego i ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Te dokumenty należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta w urzędzie starostwa. Ważną rolę w rekrutacji odgrywa wynik egzaminu maturalnego. Jest odpowiedni system punktowy. Dwa stypendia przyznane zostaną osobom, które zdobędą najwyższą liczbę punktów. Liczą się trzy przedmioty na poziomie podstawowym, a w przypadku remisu będzie brany pod uwagę najwyższy wynik na poziomie rozszerzonym. Wnioski na te stypendia należy złożyć do 2 października.
JAROSŁAW WALERCZAK