Shadow

Dwie drogowe inwestycje w gminie Mieleszyn

Podczas sesji Rady Gminy Mieleszyn 30 kwietnia,Artur Hańczak, wójt Gminy Mieleszyn przedstawił radnym dwie uchwały dotyczące dwóch inwestycji drogowych. Pierwsza realizowana dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a druga to budowa chodnika we współpracy z powiatem gnieźnieńskim.
Już na początku sesji poinformowano radnych o konieczności wprowadzenie poprawki do zaplanowanych zmian budżetowych, związanej z dotacją otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek gminy o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Świątniki Małe – Świątniki Wielkie został pozytywnie rozpatrzony. Gmina otrzymała dotację w wysokości 745 237, 51 zł, natomiast gmina ze swojego budżetu musi wyłożyć 319 387,51 zł. Radni przyjęli poprawkę jednogłośnie, obecnych było 12 radnych. Jedną z kolejnych uchwał była uchwała w sprawie udzielenia planowanej pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2148P m. Karniszewo – budowa chodnika” w 2021 roku. Jest to droga powiatowa. Zgodnie z umową łączna wartość pomocy finansowej nie przekroczy kwoty 100 000 zł. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Mieleszyn, a Powiatem Gnieźnieńskim.
Wójt Artur Hańczak mówił o dotychczasowej dobrej współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych, zaznaczył jednak, że generalnie jest przeciwnikiem tego typu wzajemnego współfinansowania. – Myślę, że każdy powinien odpowiadać za swoje zasoby, swoim budżetem. Natomiast jestem człowiekiem do którego docierają argumenty strony przeciwnej. Jeśli chodzi o Karniszewo i Przysiekę musimy osiągnąć cel, a celem jest bezpieczeństwo i zdrowie tych, o których dbamy najbardziej w naszej gminie, czyli dzieci. I nie wybaczyłbym sobie, gdybym znając te zastrzeżenia, które mieli rodzice w stosunku do dzieci chodzących tą drogą powiatową w Karniszewie, gdyby coś się tam wydarzyło. Osiągnęliśmy porozumienie, współfinansujemy ten projekt. Całość ma kosztować 200 tys. złotych, z czego gmina Mieleszyn pokryje połowę – mówił wójt Mieleszyna. Te uchwałę również podjęto jednogłośnie.
RENATA PAŁUCKA