Shadow

Dwie panie w Radzie Miejskiej Witkowa

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Witkowa rozstrzygnięte, a Elżbieta Grabowska, od minionej sesji Rady Miejskiej Witkowa, 28 listopada jest oficjalnie radną Rady Miejskiej Witkowa. Jest drugą w witkowskiej radzie kobietą.
Elżbieta Grabowska zastąpiła radnego Marka Wiatrowskiego, który został mianowany kilka miesięcy temu zastępcą burmistrza Mariana Gadzińskiego.Działać będzie w okręgu wyborczym obejmujący wsie; Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Kępe, Małachowo Szemborowice i Małachowo Złych Miejsc i Witkówko. Elżbieta Grabowska ma 54 lata, mieszka w Małachowie Złych Miejsc i nadal będzie pełniła funkcję sołtysa tej wsi, w której mieszka. (es)