Shadow

Dwie wyjątkowe wystawy


W poniedziałek, 1 maja Domu Kultury w Trzemesznie zorganizował dwie ciekawe wystawy. Jedną z nich zaprezentowano w plenerze, a dotyczyła ona archiwalnych zdjęć i projektów architektonicznych trzemeszeńskich budowli. Wernisaż drugiej odbył się w sali wystaw DK. Została ona przygotowana z zarchiwizowanych przez pracowników Domu Kultury eksponatów, mieszczących się niegdyś w Szkolnej Izbie Tradycji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzemesznie, przekształconej później na Zespół Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego.
Przybyłych na wystawę powitał Mariusz Zieliński, dyrektor Domu Kultury. Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna nie krył radości z zorganizowania tej wystawy, która przypomina o chlubnej historii nauki zawodu w Trzemesznie. Także Edmund Szlcheta, były dyrektor szkoły zawodowej wyraził uznanie i radość, że zebrane przez lata eksponaty nie przepadły wraz z opuszczeniem budynku przy ul. Mickiewicza przez szkołę zawodową (obecnie jest ona składową Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie). E. Szlacheta przypomniał historię szkoły, a zwłaszcza nadania jej imienia Hipolita Cegielskiego. – Były to trudne czasy stanu wojennego – mówił E. Szlacheta. Na wystawie nie zabrakło przedstawicieli rady miejskiej: Daniela Bisikiewicza, wiceprzewodniczącego rady i Zbigniewa Matelskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także Ilony Adamskiej, dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie oraz innych osób związanych ze szkołą. Na wystawie zaprezentowano liczne fotografie, dokumenty, trofea sportowe oraz historyczne tablice z nazwą szkoły z różnych jej okresów funkcjonowania. Wystawę można oglądać do końca maja. Wystawa plenerowa zorganizowana na skwerze Hipolita Cegielskiego będzie prezentowana w zależności od aury. Warto ją obejrzeć, bowiem można na niej zobaczyć niepublikowane dotąd nigdzie zdjęcia przedstawiające m.in. budowę Domu Kultury, czy odbudowę bazyliki po II wojnie światowej.
RENATA PAŁUCKA