Shadow

Dyskusja nad projektem nowej ustawy o OSP

Projekt nowej ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych był głównym tematem spotkania konsultacyjnego, zorganizowano w sobotę, 29 maja w auli I Liceum Ogólnokształcącego, w którym uczestniczył m.in. starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński.
W dyskusji nad wzbudzającym wiele emocji, przede wszystkim wśród strażaków-ochotników, projektem ustawy udział wzięli: Jacek Kowalski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gnieźnieńscy parlamentarzyści, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu gnieźnieńskiego, prezesi wszystkich jednostek OSP, działający na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. Według pierwszych propozycji zapisów nowej ustawy strażacy-ochotnicy mają m.in. stracić status strażaka i nazywać się ratownikami OSP. Zmianie mają ulec ponadto źródła finansowania jednostek oraz sposób ich zarządzania. W myśl ustawy, nowe zadania otrzymałyby również gminy, które miałyby odpowiadać za utrzymanie należącego dziś do zasobów OSP mienia i sprzętu. Ustawa przewiduje także przyznanie świadczenia emerytalnego dla druhów, aktywnie uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych w jednostce, którzy przez 25 lat byli aktywni w jednostkach i wyjeżdżali do działań przynajmniej raz w roku.
Podczas spotkania, które odbywało się kilkanaście dni po ogólnopolskich obchodach Dnia Strażaka, uhonorowano także wyróżniające się druhny i druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu gnieźnieńskiego. (obk)