Shadow

Dyskutowali o funkcjonowaniu spółek wodnych

Egzekwowanie i niska opłacalność składek właścicieli gruntów rolnych na rzecz spółek, a także status terenów inwestycyjnych na gruntach rolnych zmeliorowanych i forma prawna spółek wodnych to główne zagadnienia omawiane podczas spotkania, które odbyło się we wtorek, 14 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
W odpowiedzi na zaproszenie starosty gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego, w prawie dwugodzinnej debacie udział wzięli gnieźnieńscy parlamentarzyści oraz ich przedstawiciele, a także członkowie spółek wodnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego, reprezentanci Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego i Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Znaczący wkład w przebieg wydarzenia miało wystąpienie Iwony Lubańskiej, członka Krajowego Związku Spółek Wodnych w Płocku, która przedstawiła obecną sytuację spółek wodnych, a także możliwości działania w ramach obowiązującego prawa wodnego. Wysunęła również postulaty dotyczące zmian w przepisach podając konkretne propozycje rozwiązań. Na spotkaniu istotny głos zajął poseł Tadeusz Tomaszewski, który w swoim wystąpieniu odniósł się do wypowiedzi przedstawicielki Krajowego Związku Spółek Wodnych wyrażając uznanie dla stosowania w jej rejonie dobrych praktyk usprawniających działanie spółek wodnych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz zachęcając do dzielenia się swoim doświadczeniem ze spółkami w innych regionach. Zaoferował ponadto pomoc w procedowaniu zmian w ustawie o Prawie wodnym.
Na zakończenie spotkania powołano zespół roboczy, który sporządzi wnioski z debaty i przekaże je lokalnym parlamentarzystom. Podczas spotkania słowa gratulacji i podziękowań za wieloletnią pracę złożono ponadto ustępującemu prezesowi Zarządu Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie Stanisławowi Borkowskiemu. Pod opieką działających na terenie powiatu gnieźnieńskiego spółek wodnych, jest ponad tysiąc kilometrów rowów melioracyjnych. (obk)