Shadow

Działalność Miejskiej Rady Seniorów

Na posiedzeniu komisji polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego 22 października radni Rady Miasta Gniezna mieli okazję wysłuchać sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Seniorów, które przedstawił m.in. jej przewodniczący Henryk Kot.
Przypomnijmy, Miejska Rada Seniorów działa od 2015 roku i została powołana uchwałą Rady Miasta Gniezna. W pierwszej kadencji przewodniczącą rady była Danuta Wiśniewska, a przewodniczącym drugiej kadencji został Henryk Kot. Obecnie rada liczy 13 członków, którzy są przedstawicielami środowisk osób starszych oraz organizacji, które działają na rzecz seniorów. Do zadań rady należy w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta Gniezna dotyczących seniorów, formułowanie wniosków w sprawach dotyczących seniorów, inicjowanie działań na rzecz seniorów, monitorowanie potrzeb seniorów i upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach seniorów.
Z informacji przekazanych przez urzędników i przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów wynika, że w ciągu pierwszej kadencji i drugiej, która cały czas jeszcze trwa, zorganizowano dla seniorów m.in. senioralia, spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi, zajęcia z tenisa stołowego, jesienną biesiadę, zabawę andrzejkową, „Warsztaty kompetencji cyfrowych 60+”, projekt „Cyfrowa Wielkopolska 65+”, grudniowy koncert, majówkę, seniorzy w strefie kibica, lato w mieście dla seniorów, czy senior ze sportem na ty. Przewodniczący H. Kot zauważył, że bardzo ważnym projektem dla seniorów jest „Teleopieka”; program, który został zapoczątkowany w 2018 roku. W pierwszym roku funkcjonowania pilotażu projektu usługą monitoringu całodobowego dzięki bransoletkom życia zostało objętych 30 osób mieszkających samotnie i obciążonych schorzeniem. W tym roku objęto „Teleopieką” 60 osób, a w przyszłym planuje się 100 osób objąć tym programem.
Zastępca prezydenta M. Powałowski przekazał, że miasto cały czas podejmuje inicjatywy związane z seniorami i w przyszłym roku z myślą o nich powstanie pierwszy w mieście Gnieźnieński Klub Seniora. Obecnie remontowany jest budynek przy ul. Sportowej, w którym ten klub będzie działał, docelowo dla 210 osób przez 3 lata. Projekt finansowany ze środków unijnych. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w dwóch grupach: 4 godziny do południa i 4 godziny po południu. Rekrutacja uczestników rozpocznie się już w listopadzie. Jak zaznaczył przewodniczący H. Kot, przed radą tej kadencji jest jeszcze wiele wyzwań, ale najważniejsze z nich to integracja środowiska seniorów oraz aktywizacją seniorów, jak dotąd mało aktywnych społecznie. Ponadto ważną sprawą dla rady jest powstanie dokumentu pod nazwą „Diagnoza potrzeb seniora”, dzięki któremu znane byłyby potrzeby seniorów z Gniezna. Inne samorządy posiadają takie analizy, a to pozwala na jeszcze lepsze zaspokojenie potrzeb osób starszych. Miejska Rada Seniorów ma swoją siedzibę przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie.  (bk)
**