Shadow

Dziennikarstwo i praca mediów bez tajemnic. Redakcje „Przemian” i Radia Gniezno od kulis

W ramach warsztatów fotograficzno-dziennikarskich, które w lipcu zorganizowała Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, wszyscy chętni poznania zasad pracy w mediach lokalnych, ale też rozwijania zdolności językowych, poprawiania metodyki pracy i redagowania materiałów prasowych – mieli okazję poznać pracę dziennikarzy radiowych i prasowych naszych tytułów.
W ramach letniego programu „Laboratorium Słowa” – którego motywem przewodnim jest „Słowo”, jako narzędzie służące do opisu i zrozumienia otaczającego nas świata oraz instrument niezbędny do komunikacji i porozumienia z drugim człowiekiem, odbyły się po raz pierwszy warsztaty dziennikarskie, które poprowadził dziennikarz „Przemian na Szlaku Piastowskim” Aleksander Karwowski. Pierwszy dzień był okazją do poznania podstaw tego zawodu. Redaktor opowiedział m.in. o tym, jak zmieniają się media lokalne i jaka w nich tkwi siła zmiany rzeczywistości; jakie wyzwania stają przed znaną nam dotychczas formą uprawiania zawodu dziennikarza i jaką rolę w tym pełnią współczesne środki przekazu – internet czy streaming. Wspólnie zastanawiano się czy tandem dziennikarz – fotograf prasowy, znany od lat, ma jeszcze dziś moc opisywania złożoności świata i jak obecnie wygląda rola fotografii prasowej w ilustrowaniu tematów społecznych.
Natomiast w drugim dniu warsztatów poznano pracę Radia Gniezno i „Przemian na Szlaku Piastowskim” od kulis. W zasady działania radia i prowadzenia audycji radiowych wprowadził słuchaczy Marcina Stawniak, wieloletni dziennikarz i prezenter radiowy. Była to okazja do spróbowania swoich sił za mikrofonem. Następnie grupa warsztatowa dowiedziała się, jaką drogę przechodzi spisany przez dziennikarza materiał, by ostatecznie przekazać streść opisanego wydarzenia za pomocą prasy. Była to też lekcja poznania pracy dziennikarskiej na przestrzeni lat – od używania maszyn do pisania, przez pierwsze komputery, do pracy np. za pomocą smartfonów i laptopów. (red)
Fot. Katarzyna Gołembowska