Shadow

Dziesiątego września to tragiczna data dla Trzemeszna

W czwartek, 10 września władze samorządowe Trzemeszna, członkowie Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, harcerze i mieszkańcy gminy złożyli hołd poległym w obronie Trzemeszna w 1939 roku. Uroczystości odbyły się w Niewolnie.
Na pomniku w Niewolnie widnieje napis: „Przechodniu! Idź i powiedz, że tu na tym miejscu polegliśmy najlepsi synowie Twoi – Ojczyzno-Matko”. Pomnik ten upamiętnia członków Obrony Narodowej, którzy zginęli 10 września 1939 roku w obronie Ojczyzny. Egzekucję pozostałych aresztowanych obrońców miasta Niemcy przeprowadzili 5 października w Kociniu, wśród zamordowanych był dowódca Obrony Narodowej w Trzemesznie Andrzej Marchlewicz. Ciała większości bohaterów września 1939 roku spoczywają w zbiorowych mogiłach na cmentarzach parafialnych w Trzemesznie i Kruchowie.
Wieś Niewolno była w 1939 roku miejscem oporu i walk z hitlerowskim najeźdźcą. Monument został wzniesiony z inicjatywy mieszkańców i odsłonięty 9 września 1945 roku. Wśród pomordowanych było 18 mieszkańców Niewolna oraz 3 uchodźców: Zenon i Antoni Czarneccy z Wągrowca oraz Marian Lechowski spod Żnina. Na tablicy inskrypcyjnej widnieją także nazwiska mieszkańców Niewolna zamordowanych przez Niemców 10 października 1939 roku w więzieniu w Inowrocławiu: Jana Andrzejewskiego i Franciszka Smolarka. W niemieckich obozach koncentracyjnych zostali ponadto zamordowani: Leon Łukaszewicz, Czesław Owczarzak i Henryk Owczarzak. (kar)