Shadow

„Dzisiaj, jak nasi poprzednicy, możemy powiedzieć: Polsce służyliśmy i służyć będziemy”

„Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze już od lat zabiera nas w super świat” – w myśl tego hasła od 30 maja 1933 roku okno na wspomniany „super świat” zostało otwarte przez Juliana Suskiego – starostę gnieźnieńskiego i Bolesława Kasprowicza – pierwszego prezesa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Gnieźnie. W tym rokuPTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej obchodzi 85 – lecie istnienia. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 1 września i zostały połączone z 50-leciem Gnieźnieńskiego Klubu Turystyki Wodnej PTTK „Horyzont” w Gnieźnie.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Żydowie. Po przejściu pocztów sztandarowych Oddziału do sali Wiejskiego Domu Kultury rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Przybyłych gości powitał prezes Oddziału PTTK Krystian Grajczak. Wśród zgromadzonych obecni m.in. byli: Tomasz Budasz – prezydent Gniezna, Jerzy Berlik – wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego, Michał Powałowski – zastępca prezydenta Gniezna, Tadeusz Szymanek – burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, Janusz Kamiński – wójt gminy Mieleszyn, Członkowie Honorowi PTTK: ks. Tadeusz Hanelt, Zdzisław Kobyłka, Paweł Anders, Bogdan Komorowski i Andrzej Kudlaszyk, Jacek Potocki – prezes ZG PTTK, Paweł Mordal – sekretarz generalny ZG PTTK w Warszawie, Dariusz Kużelewski – prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK w Warszawie, Andrzej Kudlaszyk – prezes Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu, Wojciech Skóra – dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK i jednocześnie przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK w Warszawie, Dariusz Pajkert – dyrektor Wydziału Promocji i Kultury w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie,rodzina Kazimierza Łacińskiego – córki Barbara Maciejewska i Hanna Osadowska, a także przedstawiciele 26 Oddziałów PTTK, sołtysi z sołectw: Gębarzewo, Nidom i Żydowo, Czerniejewskie Koło Kobiet Aktywnych oraz Chór Żydowianie na czele z dyrygentem Bartoszem Szczeszkiem. Obchody 85 – lecia istnienia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie i 50-lecia Gnieźnieńskiego Klubu Turystyki Wodnej PTTK „Horyzont” w Gnieźnie były znakomitą okazją do przypomnienia jego historii, snucia wspomnień, ale także do wybiegania w przyszłość. Były doskonałą sposobnością, aby przypomnieć osoby i wydarzenia, które wywarły wpływ na obecny wizerunek turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Gnieźnieńskiej. – Z wdzięcznością i szacunkiem należy się odnieść do Juliana Suskiego i Bolesława Kasprowicza, gdyż to oni dali podwaliny pod turystykę i krajoznawstwo w Gnieźnie i na Ziemi Gnieźnieńskiej. To właśnie dzięki nim między innymi w 1936 roku powstało schronisko turystyczne na wyspie Ostrów Lednicki. Po drugiej wojnie światowej od sierpnia 1945 roku ich dzieło podjął i kontynuował z niezwykłym trudem i poświęceniem Stefan Springer. Po utworzeniu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego dorobek poprzednika, Polskiego Towarzystwa Krajoznawcze­go, nie został zaprzepaszczony, działalność nie ustała. Następował ciągły rozwój dzięki zaangażowaniu kolejnych prezesów: Mieczysława Englera, Zdzisława Kołaczkowskiego, Kazimierza Łacińskiego, Antoniego Stankowskiego, Józefa Hetnała i Maksymiliana Kozłowskiego.**Dzieło to przez dwadzieścia lat, do 2001 r. kontynuowała Kazimiera Helmin. To właśnie dzięki jej osobistemu zaangażowaniu, sumienności i konsekwencji nastąpił dalszy rozwój turystyki i krajoznawstwa na naszym terenie. Przez kolejne cztery lata prezesem był Bogusław Rzyski*– *wspominaKrystian Grajczak, pełniący funkcję prezesa Zarządu PTTK Oddziału Ziemi Gnieźnieńskiej od 21 lipca 2005 roku do dzisiaj. Obecny prezes podkreśla jednocześnie, że nie byłoby turystyki, krajoznawstwa i wszystkiego co się z tym wiąże, gdyby nie ci, którzy tworzyli koła i kluby, wspomina przy tym m.in. Kazimierza Łacińskiego, długoletniego prezesa Koła PTTK nr 2 przy Węźle PKP w Gnieźnie i Halinę Kasprowicz – Murawską, pierwszą prezes Koła Przewodników. Krystian Grajczak dodaje także, że znaczący wpływ na rozwój turystyki miał Mieczysław Gruszczyński, twórca Gnieźnieńskiego Klubu PTTK Turystyki Wodnej „Horyzont” i ksiądz Tadeusz Hanelt, twórca turystyki górskiej i Klubu Górskiego PTTK „Ornak”, stwierdzając, że ich praca w tak różnych dziedzinach jak żeglarstwo i turystyka górska wywarły ogromny wpływ na wizerunek turystyki w regionie gnieźnieńskim. Dla zarządu PTTK Oddziału Ziemi Gnieźnieńskiej szczególnym powodem do dumy jest fakt, że jego niekwestionowani liderzy poprzez swoją pracę na rzecz turystyki i na rzecz zafascynowania turystyką innych ludzi – Kazimiera Helmin (2001 r.) i ks. Tadeusz Hanelt (2005 r.) – zostali uhonorowani godnością Członków Honorowych PTTK. – Patrząc z perspektywy kilkudziesięciu lat dumni jesteśmy ze swoich poprzedników,z ich wkładu pracy i czasu, jaki poświęcili kolejnym pokoleniom, które nadal kontynuują ich dzieło – podkreśla Krystian Grajczak.Najważniejszym przedsięwzięciem PTTK, Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej była organizacja V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego „Gniezno 2000”, który przebiegał pod hasłem „Krajoznawstwo Źródłem Tożsamości Narodowej”. Ponadto PTTK, Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej był organizatorem zlotów o zasięgu ogólnopolskimw różnych dyscyplinach turystyki kwalifikowanej: żeglarstwie, turystyce górskiej i pieszej. w szczególności Ogólnopolskiego Zlotu Pieszego w 1050. rocznicę Chrztu Polski w 2016 roku. PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej było również organizatorem wojewódzkich zlotów turystyki pieszej, górskiej i kolarskiej. Jak stwierdza prezes organizacji, powstanie nowych Klubów PTTK: Żeglarskiego „Korsarz” w Kłecku, Kłeckiego Klubu Motorowodnego „Turbina” i Klubu Turystyki Rowerowej „Genesis” w Gnieźnie, pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość. – Dzisiaj, tak jak nasi poprzednicy, możemy powiedzieć: „Polsce służyliśmy i służyć będziemy” – podkreśla Krystian Grajczak.
Członkowie PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej działają we władzach naczelnych: Krystian Grajczak od 2009 r. w Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK w Warszawie oraz Komisjach Centralnych PTTK, Paweł Czudowski od 2009 r. w Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK w Warszawie, Mikołaj Majewski od 2014 r. w Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie i Ewa Bosacka od 2017 r. w Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie. Członkowie zarządu towarzystwa podkreślają także, że nie byłoby turystyki na Ziemi Gnieźnieńskiej, gdyby nie wsparcie władz Gniezna, władz Powiatu Gnieźnieńskiego i władz gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno i Witkowo. Ponieważ uroczystości jubileuszowe 85 – lecia PTTK Oddziału Ziemi Gnieźnieńskiej połączone zostały z obchodami 50 – lecia Gnieźnieńskiego Klubu Turystyki Wodnej PTTK „Horyzont” w Gnieźnie, w trakcie uroczystości głos zabrał także Paweł Czudowski – komandor klubu, który przedstawił historię żeglarstwa na naszym terenie. Obydwa jubileusze stały się też doskonałą okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Wicestarosta Jerzy Berlik wręczył Medale Milenijne: Janowi Hoffmannowi i Szymonowi Robaszkiewiczowi. Natomiast członkowie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie wręczyli medale PTTK za pomoc i współpracę, które odebrali: Tomasz Budasz, Jerzy Berlik, Michał Powałowski, Tadeusz Szymanek, Janusz Kamiński, Dorota Ryszczuk, Dariusz Pajkert, Dorota Maciejewska, Magdalena Wrzesińska, Sławomir Zakrzewski,**a**dyplom PTTK za pomoc i współpracę trafił do Wiktora Kolińskiego.**Złota Honorowa Odznaka PTTK przyznana została Marii Wilkosz, natomiast Brązowe Honorowe Odznaki: Janowi Hoffmannowi, Tomaszowi Ryszczukowi i Marianowi Zielińskiemu. Wręczono także: dyplom ZG PTTK (Katarzyna Drygała, Sebastian Łuczak, Andrzej Molenda, Joanna Olszewska-Kowalska, Krystyna Sarnowska, Beata Śliz, Paweł Wojtczak i Magdalena Zbiranek), złotą (Tadeusz Gajda) oraz brązową (Katarzyna Bielecka, Maria Gajda, Szymon Robaszkiewicz) odznakę zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży. Ponadto przyznano również medale 65-lecia KPT ZG PTTK w Warszawie, które odebrali: Elżbieta Kistowska, Elżbieta Stajniak, Paweł Trygalski i Jerzy Wojciak oraz medale Franciszka Jaśkowiaka – Za Zasługi dla Rozwoju Turystyki i Krajoznawstwa w Wielkopolsce, które wręczono: Ewie Bosackiej, Pawłowi Czudowskiemu i Edwardowi Polańskiemu. Orli lot dla młodzieży do 21 roku trafił do Tomasza Czudowskiego, Kamili Filipczak, Rozalii Gogolik i Julii Rachwalik, a dyplom Zarządu Oddziału wręczono: Anecie Dobersztyn, Joannie Robaszkiewicz, Magdalenie Słowińskiej i Zbigniewowi Śliz. tytułem50 lat w PTTK uhonorowano Koło PTTK nr 2 przy Węźle PKP w Gnieźnie oraz Gnieźnieński Klub Turystyki Wodnej PTTK „Horyzont”. (o/ks)
Fot. materiał nadesłany