Shadow

Egzaminy zawodowe i nowy nabór w dawnym Medyku

W czwartek, 21 stycznia w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (dawny „Medyk”) odbył się praktyczny egzamin zawodowy kierunku Florystyka, do którego przystąpiło dziesięciu słuchaczy, a tydzień wcześniej egzamin zawodowy w sesji zimowej kierunku Opiekun medyczny, do którego przystąpiło piętnastu słuchaczy.
Elżbieta Kabzińska, dyrektor WSCKZiU w Gnieźnie poinformowała, że dawny „Medyk” prowadzi swoją działalność od 57 lat. Na przestrzeni lat zmieniały się zawody, w których prowadzili kształcenie na kierunkach: pielęgniarka, położna, technik fizjoterapii, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, florysta. Łącznie mury szkoły opuściło 4 tysiące 233 absolwentów. Jak przekazała dyrektor obecnie prowadzą kształcenie na pięciu kierunkach, a do końca lutego trwa nabór do szkoły. Technik farmaceutyczny (kierunek 2,5-letni, dzienny, istnieje od 2010 roku) wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych, suplementów diety, sporządzanie preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, wykonywanie płynów infuzyjnych, leków w dawkach dziennych, wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Absolwenci tego kierunku po zdaniu egzaminu zawodowego mogą podjąć pracę w aptekach ogólnodostępnych, szpitalach i zakładach, hurtowniach farmaceutycznych, zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, zakładach przetwórstwa zielarskiego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w laboratoriach farmaceutycznych, toksykologicznych, chemicznych, zielarskich i kosmetycznych.
Technik masażysta (kierunek 2-letni, stacjonarny,3 dni w tygodniu, powstał w 2005 roku) przygotowany do wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym oraz do prowadzenia masażu leczniczego, stosuje metody i techniki masażu oraz zabiegi, które wspomagają proces leczenia i rehabilitacji. Absolwenci tego kierunku po zdaniu egzaminu zawodowego mogą podjąć pracę w szpitalach, przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizjoterapeutycznych, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, klubach sportowych i prywatnych gabinetach masażu. Terapeuta zajęciowy (kierunek 2-letni, stacjonarny, 3 dni w tygodniu, funkcjonuje od 1995 roku) jest przygotowany do rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, planuje indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych uwzględniając możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznych, organizuje czas wolny. Absolwenci tego kierunku po zdaniu egzaminu zawodowego mogą podjąć pracę w placówkach rehabilitacyjnych, oddziałach szpitalnych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Halina Ciążyńska, wicedyrektor WSCKZiU w Gnieźnie poinformowała, że w ostatnim czasie odbyły się egzaminy zawodowe dwóch kierunków, do których trwa także nabór. Opiekun medyczny (kierunek roczny, zaoczny, który prowadzony jest od 2005 roku), a absolwenci są przygotowani do pomagania w sposób profesjonalny osobom chorym i niesamodzielnym zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe, współpracują z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym i mogą podjąć pracę w podmiotach leczniczych takich jak: szpitale, hospicja, sanatoria, przychodnie, domy pomocy społecznej, ośrodki rehabilitacyjne i u osób prywatnych. Jeżeli chodzi natomiast o nowy kierunek Florystyka (roczny, zaoczny, który funkcjonuje od 2020 roku), to jak zaznaczyła wicedyrektor absolwenci sporządzają dekoracje używając kwiatów ciętych, roślin doniczkowych, suszu i sztucznych elementów ozdobnych, wykonują bukiety, kompozycje w naczyniach, florystykę ślubną i żałobną, dekoracje okolicznościowe, oceniają jakość materiału florystycznego, udzielają porad dotyczących pielęgnacji i przechowywania roślin, wdrażają nowości florystyczne, a po zdanym egzaminie mogą podjąć pracę w kwiaciarniach i firmach florystycznych, hurtowniach kwiatów i materiałów florystycznych, firmach zajmujących się dekoracją, aranżacją balkonów, ogrodów, mogą uczestniczyć w imprezach targowych i wystawienniczych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług florystycznych. Dyrektor E. Kabzińska zachęca osoby zainteresowane zaproponowanymi przez szkołę kierunkami do nauki i przekonuje przyszłych absolwentów, że szkołę wyróżnia m.in. wieloletnie doświadczenie kształcenia w zawodach medycznych i społecznych, położenie w centrum miasta przy ul. Mieszka I 27 w Gnieźnie, przyjmowanie kandydatów w każdym wieku, bezpłatna nauka, jednostka edukacyjna, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nauka w trybie dziennym, stacjonarnym i zaocznym, wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami egzaminów zawodowych, możliwość zakwaterowania w internacie położonym obok szkoły, na niektóre kierunki kształcenia nie ma obowiązku posiadania wykształcenia średniego, stypendia motywacyjne za wyniki w nauce, bogata oferta kursów doskonalących oraz to, że budynek szkoły jest w trakcie kompleksowego remontu finansowanego ze środków NFOŚiGW oraz środków własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Więcej szczegółowych informacji dotyczących naboru i kierunków można znaleźć na stronie internetowej placówki www.wsckziu.gniezno.pl <www.wsckziu.gniezno.pl/>(bk)