Shadow

Ekologiczne lekcje w Lulkowie

Grupa 40 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie 4 października zainicjowała cykl wyjazdów dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Trzemesznodo Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie.
W akcji „Segregacja” biorą udział wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na szkołach średnich. Ostatnia wycieczka do Lulkowa odbyła się 26 października. Uczniowie podczas swych wizyt zwiedzali istniejącą tam linię sortowniczą, kompostownie oraz działającą od niedawna biogazownię, mieli również okazję zobaczyć jak dużo odpadów i surowców produkujemy w naszych domach. Każda wycieczka zakończona była spotkaniem podsumowującym w salce edukacyjnej, gdzie m.in. *Ewa Menz* – zastępca kierownika Zakładu Zagospodarowania Odpadów przypominała uczniom zasady prawidłowej segregacji. Podczas tych spotkań można było zobaczyć m.in. przykładowe przedmioty uzyskane w wyniku recyklingu. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy gadżet. Wyjazdy organizowane były przez firmę Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Trzemeszno w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych. (kar)