Shadow

Emeryci wrócili do urzędu

Stało się już tradycją, że w pierwszych miesiącach nowego roku kalendarzowego Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zaprasza na okolicznościowe spotkanie emerytowanych pracowników urzędu.
Przy wspólnym stole zasiedli emerytowani pracownicy, którzy spędzili wspólnie w murach urzędu wiele lat. Taka wizyta to okazja do spotkania się z dawnymi współpracownikami. Wspólna kawa przy symbolicznym ciastku wywołała ożywioną dyskusję, wspomnienia i ciekawe anegdoty sprzed lat. Uczestnicy tego okolicznościowego spotkania wspominali również koleżanki i kolegów, którzy już odeszli na wieczny spoczynek. Było to niezwykle miłe, ciepłe, a momentami wzruszające spotkanie. Na zakończenie spotkania goście otrzymali drobne upominki. Spotkanie zakończyła wspólna fotografia. (es)