Shadow

Enea – nowy patron wspierający kształcenie w zawodzie elektryka

Uroczyste podpisanie umowy patronackiej przez dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie Marię Magdalenę Nowak oraz dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Enea SA Anetę Pelczarską, dyrektora Oddziału Dystrybucji Poznań Enea Operator Jarosława Popowskiego, a także wiceprezesa ds. pracowniczych w Enei Serwis Piotra Bogusławskiego miało miejsce 23 października.
Potrzeba podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz jego dostosowania do potrzeb nieustannie zmieniającego się rynku pracy, stanowią podstawę formalizacji współpracy w zakresie patronatu obejmującego m.in. wsparcie procesu dydaktycznego, realizację szkolenia praktycznego uczniów kształcących się w zawodzie elektryka, dostęp do nowoczesnych technologii i procesów, czy organizację wycieczek dydaktycznych na terenie infrastruktury należącej do patrona. Dzięki tej umowie uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę techniczną, a przede wszystkim zdobędą dostęp do najnowszych rozwiązań. Będzie to wspaniałe uzupełnienie dotychczasowego kształcenia teoretycznego odbywającego się w murach ZSP nr 2.
Podczas uroczystości głos zabrała dyrektor ZSP nr 2 Maria Magdalena Nowak, przedstawiając historię wynalazków elektrycznych i energetycznych, podkreślając tym samym wagę energii elektrycznej w życiu ludzi na różnych etapach rozwoju cywilizacyjnego. Natomiast dyrektor Oddziału Dystrybucji Poznań w Enei Operator Jarosław Popowski, zauważył, że ZSP nr 2 jest trzynastą placówką oświatową, z którą przedstawiciele Grupy Enea podpisują umowę patronacką. Wyraził nadzieję, że absolwenci dobrze wykształceni w ZSP nr 2 zasilą grono pracowników firmy Enea. (inf. prasowa)